Centrální nákup produktů VMware. ČVUT jako Pověřující zadavatel získalo v listopadu, na základě rámcové smlouvy vysoutěžené a uzavřené Ministerstvem vnitra ČR (MV), možnost nakupovat většinu ze škály produktů společnosti VMware.

Dostupné pro

Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

  • možnost výhodného nákupu prostřednictvím několika ověřených a autorizovaných distributorů,
  • nákup pokrývá nejenom produkty, ale i související služby,
  • každý nákup probíhá formou zkráceného výběrového řízení, buď prostřednictvím MV nebo přímo s využitím elektronického tržiště.

Požadavky

  • veškeré finanční závazky vyplývající z realizace minitendru na pořízení produktů uvedených výše jsou pořizovány na účet pověřujícího zadavatele a pověřující zadavatel má alokovány dostatečné finanční zdroje na krytí těchto výdajů.

Než začnete

V rozbalovacích nabídkách níže najdete odpovědi na to jak nakoupit, dále základní dokumenty a kontakty.

Nákup prostřednictvím MV

Je nutno vyplnit Žádost o provedení minitendru, kde je nutno uvést příslušný part number požadovaných produktů a zaslat přes na MV ČR.
MV ČR provede zkrácené výběrové řízení a vybere nejlevnější nabídku.
MV zašle smlouvu k podpisu. Smlouvu je nutno zveřejnit v registru smluv a jedno paré zaslat zpět na MV ČR.

Nákup samostatný

Je nutno zaslat emailem Centrálnímu zadavateli jmenovitě paní Ing. Andree Blažekové informaci o plánovaném nákupu.
Pomocí elektronického tržiště zrealizovat zkrácené VŘ z pěti dodavatelů uvedených v části U koho nakupovat a kde konzultovat, nutno použít doporučenou smlouvu a dokončit nákup dle zákona.

Rámcová dohoda byla uzavřena dne 4. 11. 2020 na dobu určitou na čtyři roky nebo do vyčerpání celkové ceny plnění ve výši 1.000.000.000,- Kč bez DPH.

Rámcová dohoda je uzavřená s pěti dodavateli:
MERIT GROUP a.s.  – IČ: 64609995
Com-Sys TRADE spol. s r.o. – IČ: 16188781
AUTOCONT a.s. – IČ: 04308697
ALWIL Trade, spol. s r.o. – IČ: 16188641
Data Protection Delivery Center, s.r.o. – IČ: 03064247

Centrální zadavatel

MV ČR

Administrace objednávek: 
Ing. Andrea Blažeková – andrea.blazekova@mvcr.cz,  tel.: +420 974 849 648, +420 730 522 335
ID datové schránky: 6bnaawp
Web:  Ministerstvo vnitra ČR – centrální nákup produktů VMware

 

Dodavatelé

ALWIL

Kontaktní osoba:
Zach Josef
Informační mail: VMware@alwil.com

AUTOCONT

Kontaktní osoby:
Martina Kubičková – martina.kubickova@autocont.cz  
Petra Pácaltová  – petra.pacaltova@autocont.cz
Email pro tuto rámcovou smlouvu: vmwrs@autocont.cz

COM-SYS TRADE

Kontaktní osoby:  
Mgr. Kateřina Gřešková,  katerina.greskova@comsys.cz , tel.: +420 222 866 111/105, +420 602 376 204
Mgr. Milan Böhm,  milan.bohm@comsys.cz  , tel.: +420 222 866 111/102

Technické kontakty:
Oldřich Větrovský, oldrich.vetrovsky@comsys.cz , tel.: +420 222 866 111/117
Marek Žižka, marek.zizka@comsys.cz , tel.: +420 222 866 111/119

DATA PROTECTION DELIVERY CENTER

Kontaktní osoba:
Petr Dostálek – petr.dostalek@dpdc.cz, tel.: +420 737 264 256

MERIT

Kontaktní osoba:
Martina Kocourková – martina.kocourkova@merit.cz, tel.: +420 731 435 524

Technický kontakt:
 Jaroslav Bant – Jaroslav.bant@merit.cz, tel.: +420 603 462 838, technický ředitel

ARROWECS

Kontaktní osoby: 
Petr Bobek – petr.bobek@arrow.com, tel.: +420 602 368 160,
Jiří Viktorín – jiri.viktorin@arrow.com, tel.: +420 739 243 715,
Karel Novák – karel.novak@arrow.com, tel.: +420 723 672 524,
Luděk Šoukal – ludek.soukal@arrow.com, tel.: +420 733 788 580.

DELL

Kontaktní osoby: 
Igor Stonawski – igor.stonawski@dell.com, tel.: +420 736 750 109,
Radek Platzer – radek.platzer@dell.com, tel.: +420 606 626 304.

TECH DATA

Kontaktní osoby: 
František Civín – frantisek.civin@techdata.com, tel.: +420 602 333 513,
Martin Pospíšil – martin.pospisil@techdata.com, tel.: +420 601 365 584,
Informační email pro rámcovou smlouvu – vmware-cz@techdata.com.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení správy sítí (81340) , Poslední změna: 11.12.2020