Pomocí kvalifikovaného certifikátu vytvoříte zaručený elektronický podpis, který je uznáván všemi orgány veřejné moci v ČR. 

Dostupné pro: pracovníky.
Pořízení prvního: na základě žádosti u vydavatele PostSignum před jeho vydáním je nutné ověření totožnosti držitele osobní návštěvou na pobočce České pošty. Vydání cerifikátu je zpoplatněno viz ceník.
Platnost: 385 dní.
Pořízení dalšího: před ukončením platnosti je možné certifikát obnovit elektronicky podle návodu, po skončení platnosti je třeba nové vystavení stejně jako v případě pořízení prvního.
Umístění: nahrán koncového zařízení (PC, notebook) pro vyšší bezpečnost je možné jej také získat na několika druzích fyzických nosičů (např. ProID+Q s certiifkací eIDAS, eToken 5110 CC a dalších).
Vystavitel: PostSignum Qualified CA 3.

Poznámky: V popisu se  věnujeme nejčastěji užívanému certifikátu vydávaném Certifikační Autoritou PostSignum.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení integrace a koordinace (81370) , Poslední změna: 17.10.2019