Kvalifikovaný osobní certifikát uložený v HSM (Hardware Security Module) Vám poslouží k vytvoření kvalifikovaného elektronického podpisu, který je uznáván všemi orgány veřejné moci v ČR. 

Dostupné pro

Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

  • Certifikát je vyžadován pro komunikaci se státními úřady a podepisování listin v rámci práva EU.

Požadavky

  • Oprávněné osoby za OVM (veřejnoprávního původce) jsou povinny používat pouze úroveň kvalifikovaného podpisu, který vyžaduje certifikovaný HW šifrovací prostředek pro generování a uložení certifikátu.
  • ČVUT má uzavřenu rámcovou smlouvu s CA (certifikační autoritou) Postsignum a v rámci zastupování univerzity není možné používat certifikáty jiných CA. Uzavřením rámcové smlouvy se ČVUT stalo RA (registrační autoritou) CA Postsignum a již není možné vystavení certifikátu vyřizovat na pobočkách Czechpointu.
  • Každý osobní kvalifikovaný certifikát za IČO 68407700 musí obsahovat minimálně informace:

O:                          České vysoké učení technické v Praze
OU:                       název organizační jednotky 2. úrovně struktury ČVUT, za kterou je certifikát vydáván
e-mail:                 email zaměstnance z domény (subdomény) „CVUT.CZ“
OrganizationIdentifier:                  NTRCZ-68407700

  • Na kvalifikovaný certifikát mají automaticky nárok statutární zástupci součástí.
  • Ostatní zaměstnanci podléhají rozhodnutí příslušného statutárního zástupce, který schvaluje originály žádostí o certifikát a rozhoduje tak o možnosti jejich přidělení.
  • Zaměstnanec, který má nárok získat kvalifikovaný certifikát za IČO 68407700 by měl mít na své součásti sepsán a podepsán kompetenční rozsah možnosti použití certifikátu (pověření), včetně seznámení se s pravidly práce s elektronickými dokumenty pro jejich dlouhodobou prokazatelnost a archivaci.

Pořízení certifikátu

Veškeré požadavky na certifikáty CA Postsignum jsou vyřizovány výhradně přes portál https://helpdesk.cvut.cz a komponentu „kvalifikovaný certifikát PostSignumVlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 06.05.2024