zabezpečuje vstup a výstup osob do a z chráněných prostor ČVUT a eviduje osoby v těchto prostorách pomocí identifikačních karet ČVUT.

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky, Partnery

Přínosy a klíčové funkce

  • široce konfigurovatelné možnosti nastavení přístupových oprávnění,
  • bezkontaktní metoda otvírání, 
  • více než 1000 přístupových míst.

Než začnete

Právo průchodu přes přístupová místa vybavená čtečkou karet mají držitelé platných průkazů vydaných Kartovým centrem ČVUT, s nastavenými přístupovými právy pro průchody na jednotlivých pracovištích fakult a součástí ČVUT Oprávnění pro přístup nastavují správci objektů.

Identifikace držitele průkazu při průchodu systému
Průkaz stačí přiblížit ke čtečce karet. Dotyk průkazu a čtečky není nutný. Pokud obal průkazu ČVUT, nebo jiná karta nebrání přenosu signálu mezi průkazem ČVUT a čtečkou, není třeba průkaz z obalu vyndavat. Optická a fonetická signalizace průchodu není na čtečkách provozovaných na ČVUT nastavena jednotně.

Zvuková a optická signalizace průchodu po přiložení průkazu na většině čteček:

  • pípnutí a zelená kontrolka – průchod povolen,
  • pípnutí a červená kontrolka – průchod odepřen.

Ztrátu průkazu hlaste neprodleně Kartovému centru ČVUT . Držitel průkazu nese plnou odpovědnost za všechny transakce provedené prostřednictvím průkazu.
Pověření k provozování.Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory administrativy I (81313) , Poslední změna: 10.03.2023