Ztrátu nebo odcizení průkazu ČVUT oznamte neprodleně. Průkaz bude zablokován, v případě nálezu lze odblokovat.

Ztrátu/odcizení průkazu je možné oznámit:

Držitel průkazu nese plnou odpovědnost za všechny transakce provedené prostřednictvím průkazu.Vlastník stránky: VIC - ekonomické oddělení (81931), Poslední změna: 02.09.2019 , Štítky: návodprůkazy