Reklamace průkazu

Poslední změna: 04.09.2021

Zjistí-li držitel průkazu po jeho vydání jakoukoli nesrovnalost (vadu materiálu, chybné údaje apod.), je povinen tento průkaz neprodleně reklamovat. Rozeznáváme reklamaci z důvodů způsobených Vydavatelstvím... Přejít na stránku »

Oznámení ztráty

Poslední změna: 04.09.2021

Ztrátu nebo odcizení průkazu ČVUT oznamte neprodleně. Průkaz bude zablokován, v případě nálezu lze odblokovat. Ztrátu/odcizení průkazu je možné oznámit: osobně ve Vydavatelství průkazů ČVUT, Bechyňova 3,... Přejít na stránku »

Klíčenka

Poslední změna: 04.09.2021

Identifikační přívěšek na klíče vydávaný jako doplněk ke kartě. Dostupné pro Studenty, Pracovníky, Partnery Přínosy a klíčové funkce přívěsek s čipem použitelný primárně na vstupy... Přejít na stránku »

Průkaz typu PŘENOSNÝ

Poslední změna: 04.09.2021

Tento typ průkazu se používá především pro umožnění dočasného vstupu do prostor ČVUT. Dostupné pro Partnery Přínosy a klíčové funkce Umožnění přístupu do prostor ČVUT... Přejít na stránku »

Průkaz typu OSOBNÍ

Poslední změna: 04.09.2021

Je základní identifikační kartou zaměstnanců ČVUT. Dostupné pro Pracovníky, Partnery Přínosy a klíčové funkce Průkaz slouží k identifikaci držitele a umožňuje vstupy do prostor ČVUT,... Přejít na stránku »

Průkaz typu STUDENT

Poslední změna: 15.09.2021

Je základní identifikační kartou studenta ČVUT. Uživatel si může zvolit jeden ze dvou typů identifikačních průkazů: Průkaz studenta ČVUT nebo Průkaz ČVUT s licencí ISIC... Přejít na stránku »

Průkazy ČVUT

Poslední změna: 15.09.2021

Vydavatelství průkazů ČVUT Vám zajistí vydání a správu průkazu a pomoc s prvotním nebo zapomenutým heslem ČVUT. Upozornění: Doporučujeme mít s sebou barevnou fotografii pasového... Přejít na stránku »