Vydání prvního průkazu

Poslední změna: 23.12.2022

Nastupujete na ČVUT a potřebujete vystavit první průkaz? Než začnete student nejdříve 1-2 dny po zápisu do studia (po zadání fakultou do IS KOS), zaměstnanec... Přejít na stránku »

Reklamace karty

Poslední změna: 16.01.2023

Zjistí-li držitel karty po jejím vydání jakoukoli nesrovnalost (vadu materiálu, chybné údaje apod.), je povinen tuto kartu neprodleně reklamovat. Za reklamaci karty je považována žádost... Přejít na stránku »

Oznámení ztráty

Poslední změna: 26.10.2022

Ztrátu nebo odcizení průkazu ČVUT oznamte neprodleně. Průkaz bude zablokován, v případě nálezu lze opět odblokovat. Ztrátu/odcizení průkazu je možné oznámit: osobně v Kartovém centru... Přejít na stránku »

Klíčenka

Poslední změna: 23.12.2022

Identifikační přívěšek na klíče vydávaný jako doplněk ke kartě. Dostupné pro Studenty, Pracovníky, Partnery Přínosy a klíčové funkce přívěsek s čipem použitelný primárně na vstupy... Přejít na stránku »

Průkaz PŘENOSNÝ

Poslední změna: 23.12.2022

Tento typ průkazu se používá především pro umožnění dočasného vstupu do prostor ČVUT. Dostupné pro Zaměstnance, Partnery Přínosy a klíčové funkce Umožnění přístupu do prostor... Přejít na stránku »

Průkaz OSOBNÍ

Poslední změna: 16.01.2023

Je základní identifikační kartou zaměstnanců ČVUT. Dostupné pro Pracovníky, Partnery Přínosy a klíčové funkce Průkaz slouží k identifikaci držitele a umožňuje vstupy do prostor ČVUT,... Přejít na stránku »

Průkaz STUDENTA

Poslední změna: 08.02.2023

Je základní identifikační kartou studenta ČVUT. Uživatel si může zvolit jeden ze dvou typů identifikačních karet: Průkaz studenta ČVUT nebo Průkaz studenta ČVUT s licencí... Přejít na stránku »

Identifikační karty ČVUT

Poslední změna: 08.03.2023

Kartové centrum ČVUT Vám zajistí vydání a správu průkazu a pomoc s prvotním nebo zapomenutým heslem ČVUT. Vydáváme tyto druhy karet ČVUT:  Průkaz STUDENTA Průkaz... Přejít na stránku »