Vydání prvního průkazu

Poslední změna: 04.01.2024

Nastupujete na ČVUT a potřebujete vystavit první průkaz? Od 4.9.2023 funguje Kartové centrum ČVUT v náhradních provozních prostorách, které jsou umístěny v ulici Jugoslávských Partyzánů... Přejít na stránku »

Reklamace karty

Poslední změna: 06.09.2023

Zjistí-li držitel karty po jejím vydání jakoukoli nesrovnalost (vadu materiálu, chybné údaje apod.), je povinen tuto kartu neprodleně reklamovat. Za reklamaci karty je považována žádost... Přejít na stránku »

Oznámení ztráty

Poslední změna: 06.09.2023

Ztrátu nebo odcizení průkazu ČVUT oznamte neprodleně. Průkaz bude zablokován, v případě nálezu lze opět odblokovat. Ztrátu/odcizení průkazu je možné oznámit: osobně v Kartovém centru... Přejít na stránku »

Klíčenka

Poslední změna: 08.01.2024

Identifikační přívěšek na klíče vydávaný jako doplněk ke kartě. Od 4.9.2023 funguje Kartové centrum ČVUT v náhradních provozních prostorách, které jsou umístěny v ulici Jugoslávských... Přejít na stránku »

Průkaz PŘENOSNÝ

Poslední změna: 07.10.2023

Tento typ průkazu se používá především pro umožnění dočasného vstupu do prostor ČVUT. Od 4.9.2023 funguje Kartové centrum ČVUT v náhradních provozních prostorách, které jsou... Přejít na stránku »

Průkaz OSOBNÍ

Poslední změna: 04.01.2024

Je základní identifikační kartou zaměstnanců ČVUT. Od 4.9.2023 funguje Kartové centrum ČVUT v náhradních provozních prostorách, které jsou umístěny v ulici Jugoslávských Partyzánů 1580/3, vchod... Přejít na stránku »

Průkaz STUDENTA

Poslední změna: 15.02.2024

Je základní identifikační kartou studenta ČVUT. Uživatel si může zvolit jeden ze dvou typů identifikačních karet: Průkaz studenta ČVUT nebo Průkaz studenta ČVUT s licencí... Přejít na stránku »

Identifikační karty ČVUT

Poslední změna: 29.05.2024

Kartové centrum ČVUT Vám zajistí vydání a správu průkazu a pomoc s novým nebo zapomenutým heslem ČVUT. Od 4.9.2023 funguje Kartové centrum ČVUT v náhradních... Přejít na stránku »