Zjistí-li držitel průkazu po jeho vydání jakoukoli nesrovnalost (vadu materiálu, chybné údaje apod.), je povinen tento průkaz neprodleně reklamovat.
Rozeznáváme reklamaci z důvodů způsobených Vydavatelstvím průkazů ČVUT a reklamaci z důvodů způsobených držitelem průkazu.

Za reklamaci z důvodů způsobených Vydavatelstvím průkazů se považují:

 • neplatná či neúplná data zaznamenaná na čipu,
 • výrobní vada způsobená technickou závadou,
 • skrytá vada materiálu.

V případě, že držitel průkazu uplatní reklamaci z důvodů způsobených Vydavatelstvím průkazů do dvou let od vydání průkazu, bude držiteli průkazu vydán nový průkaz zdarma.

Za reklamaci z důvodů způsobených držitelem průkazu se považují:

 • ztráta nebo odcizení průkazu,
 • znehodnocení průkazu,
 • poškození průkazu,
 • změna titulů,
 • podstatná změna podoby držitele průkazu,
 • ostatní důvody prokazatelně zaviněné držitelem průkazu.

V případě, že držitel průkazu uplatní reklamaci

 • z důvodů způsobených držitelem průkazu,
 • z důvodů způsobených Vydavatelstvím průkazů po dvou letech od vydání průkazu,

bude držiteli průkazu vydán nový průkaz pouze za úhradu dle sazebníku. Při změně jména bude držiteli průkazu vydán nový průkaz zdarma.Vlastník stránky: VIC - ekonomické oddělení (81931) , Poslední změna: 04.09.2021 , Štítky: návodprůkazy