Zjistí-li držitel karty po jejím vydání jakoukoli nesrovnalost (vadu materiálu, chybné údaje apod.), je povinen tuto kartu neprodleně reklamovat. Za reklamaci karty je považována žádost držitele karty o vydání nové karty za kartu již vydanou, u které nebyla překročena maximální doba platnosti. ČVUT rozeznává reklamaci z důvodů způsobených Kartovým centrem a reklamaci z důvodů způsobených držitelem karty.

Za reklamaci karty z důvodů způsobených Kartovým centrem se považují:

 • neplatná či neúplná data zaznamenaná na čipu,
 • výrobní vada způsobená technickou závadou,
 • skrytá vada materiálu.

V případě, že držitel karty uplatní reklamaci z důvodů způsobených Kartovým centrem do dvou let od data vydání karty, bude držiteli karty vydána nová karta zdarma.

Za reklamaci z důvodů způsobených držitelem karty se považují:

 • ztráta nebo odcizení karty,
 • znehodnocení karty,
 • poškození karty,
 • změna jména,
 • změna titulů,
 • podstatná změna podoby držitele karty,
 • ostatní důvody prokazatelně zaviněné držitelem karty.

V případě, že držitel karty uplatní reklamaci

 • z důvodů způsobených držitelem karty,
 • z důvodů způsobených Kartovým centrem po dvou letech od data vydání karty,

bude držiteli karty vydána nová karta pouze za úhradu dle platného Sazebníku VIC. Při změně jména nebo příjmení, pokud je na kartě uvedeno, bude držiteli karty vydána nová karta zdarma.Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 06.09.2023 , Štítky: návodprůkazy