Fungování Oblastního výpočetního centra vysokých škol (OVC VŠ) se datuje od roku 1975. O rok později v březnu zde byl do provozu uveden počítač ICL 4-72, který obsahoval dvacet terminálů dálnopisného typu, jež byly umístěny na českých vysokých školách v Praze i mimo ni. Konfigurace počítače byla neustále doplňována, a tak během velmi krátké doby počet připojených terminálů překročil stovku a aktivní uživatelé výpočetního systému čítali několik set. K počítači pak byly připojeny další satelitní počítače ICL 2903, které byly později povýšeny na typ 2904.

Jedním z úkolů Centra bylo koordinovat zavádění informačních a komunikačních systémů do administrativy a řízení vysokých škol. V roce 1986 byl instalován zdvojený počítač EC 1045 sovětské výroby, který byl podstatně rychlejší než ICL 4-72, ale také mnohem poruchovější.

Ke konci roku 1987 ukončil svou činnost ÚVT a OVC VŠ převzalo všechny jeho úkoly, prostory a pracovníky s tím, že se začne více zabývat činnostmi pro ČVUT, nebude rozvíjet vědecké a výzkumné aktivity a bude výrazně redukovat počet pracovníků, který po přičlenění ÚVT dosáhl téměř dvou set.

V roce 1986 přidělilo ministerstvo školství finanční prostředky pro školy na nákup třiceti osobních počítačů, z nichž některé měly dokonce 20Mbytový pevný disk. OVC VŠ získalo pro svou činnost celkem šest osobních počítačů.

V roce 1992 bylo OVC VŠ přejmenováno na Výpočetní centrum ČVUT. Některé z jeho činností měly celorezortní charakter, jiné se zaměřovaly výhradně na ČVUT.

V roce 1990 nabídla firma IBM v rámci své akademické iniciativy českým vysokým školám bezplatně moderní počítač IBM 3090, který nahradil patnáct let starý počítač ICL 4-72. Byl provozován pět let jako poslední ze střediskových počítačů v Centru. Kromě tohoto zde byly instalovány a provozovány další tři počítače: IBM-4341, 4381 a 4361.

V roce 1989 byla v centru zřízena pro studenty ČVUT počítačová učebna připojená na internet. Studenti tak měli možnost získávat informace z celého světa.

Teprve v roce 1990, se společenskými změnami, které přinesl listopad 1989, byl zřízen československý národní uzel EARN propojený s rakouským národním uzlem v Linci mezinárodním okruhem pro přenos dat s přenosovou rychlostí 9 600 bitů za sekundu.

Začátkem roku 1993, kdy byl experimentální provoz počítačové sítě CESNET oficiálně zahájen, byla téměř všechna vysokoškolská centra k síti připojena a počet uživatelů se udával v tisících. Ke konci roku 1995 bylo mimo pracoviště vysokých škol připojeno do sítě více než 800 právnických osob. K nejvýznamnějším partnerům patřila Akademie věd ČR s desítkami svých ústavů, Národní knihovna, knihovny, ministerstva a další orgány, státní správy a samosprávy, nadace, výzkumné ústavy a některé obchodní společnosti. Významné bylo i to, že k síti byla připojena většina rezortních ústavů, více než 250 středních škol a všechny školské úřady. V září 1996 tyto aktivity převzalo zájmové sdružení CESNET.

V roce 1995 byl instalován superpočítačový komplex IBM SP-2, který byl již několikrát modernizován a svého času byl nejvýkonnějším systémem v republice.

Výpočetní centrum nejen realizuje výpočty, ale také pracuje s informacemi, proto pracoviště v roce 1995 dostalo nový název: Výpočetní a informační centrum ČVUT.

VIC je však i nadále celoškolským pracovištěm pro všestranné zabezpečování úkolů v oblasti výpočetní a informační techniky. Koordinuje provoz a rozvoj počítačové sítě, provozuje superpočítačové centrum, rozvíjí jeho programové vybavení a poskytuje služby v oblasti extrémně náročných výpočtů. Po systémové stránce koordinuje provoz a rozvoj informačního systému ČVUT, udržuje jeho integrační nástroje, provozuje a rozvíjí jeho jednotlivé komponenty a zabezpečuje veřejné informační služby.Vlastník stránky: VIC - sekretariát ředitele (81911) , Poslední změna: 30.08.2019