Předmětem služby je provoz a úprava obsahu webové aplikace Mediatéka ČVUT poskytující kompletní portfolio multimediálních materiálů vytvořených téměř výhradně přímo pracovníky univerzity, z velké části pak přímo pracovníky Oddělení multimédií a webu Výpočetního a informačního centra ČVUT.

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky, Partnery, Veřejnost

Přínosy a klíčové funkce

  • Je přehledná prezentace různých typů multimediálního obsahu (zejména fotografie, videa a elektronické publikace) na jednom místě.
  • Obsah je možné filtrovat podle různých kritérií.
  • Přehrávání videa je plně integrováno s platformou YouTube.
  • Elektronické prezentace jsou dostupné pro online listování a/nebo ke stažení ve formátu PDF.

Další informace

  • Aplikace je k dispozici v českém a anglickém jazyce.
  • Za funkční stránku odpovídá vedoucí Oddělení multimédií a webu VIC ČVUT.
  • Obsah spravují editoři z jednotlivých součástí pod dohledem hlavních administrátorů z Oddělení multimédií a webu Výpočetního a informačního centra, kteří kromě provozu aplikace zajišťují úpravu obsahu a správu editorských účtů.
  • Úpravy editorských účtů podléhají schválení hlavních administrátorů. Z důvodu udržení maximální kvality si administrátoři vyhrazují právo na stažení, popř. odmítnutí zveřejnění obsahu, který by svojí náplní snižoval celkovou úroveň prezentace.
  • Příjem požadavků a technická podpora jsou zajištěny prostřednictvím aplikace HelpDesk ČVUT.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory prezentace (81320) , Poslední změna: 14.02.2024