Elektronická podpora udělování grantů na podporu specifického výzkumu prováděného studenty doktorských a magisterských studijních programů. Součástí podpory je také agenda Studentských vědeckých konferencí (SVK).

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

  • účelová podpora pro hrazení nákladů projektů v rámci výzkumné a vývojové činnosti studentů v doktorských a magisterských studijních programech,
  • evidence přihlášek SGS, výběrové řízení a udělování grantů, redukce a sledování rozpočtu, podávání a schvalování změn v řešených grantech, podávání průběžných a závěrečných zpráv, hodnocení těchto zpráv, prodlužování podpory u víceletých grantů a závěrečné vyhodnocení grantu,
  • evidence přihlášek SVK, výběrové řízení a udílení grantů a jejich uzavírání formou závěrečných zpráv,
  • přehled udělených grantů a konferencí,
  • podrobný harmonogram SGS a SVK,
  • evidence seznamu členů Grantové komise SGS, Odborných hodnotitelských komisí a Kontrolní komise.

Požadavky

  • přístup k aplikaci přes webové rozhraní,
  • aplikace je automaticky dostupná všem zaměstnancům a studentům ČVUT (po přihlášení pomocí hesla ČVUT).

Než začnete

  • všechny důležité informace (zásady SGS, FAQ, návody, vyhlášení soutěže, harmonogram, upřesňující pokyny, aktuality apod.) jsou k dispozici na úvodní stránce aplikace,
  • pověření k provozování.


Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory vědy (81312) , Poslední změna: 31.07.2020