Univerzitní aplikace, která zajišťuje IT podporu pro hodnocení výuky a vyučujících. Anketa je spouštěna 2x za akademický rok (po každém semestru). Výpočetní centrum zajišťuje rozvoj a provoz aplikace, fakultní správci pak řeší vlastní nastavení ankety (nastavení parametrů, příprava/úprava otázek, ruční doopravení vygenerovaných anketních lístků, apod.). 

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

 • všem fakultám a ústavům poskytuje nástroj pro elektronickou přípravu a realizaci anket, ve kterých studenti hodnotí výuku,
 • studentům umožňuje anonymně hodnotit kvalitu výuky a vyučujících,
 • vyučující mohou, po uzavření ankety, na hodnocení reagovat,
 • umožňuje přípravu a realizaci dalších fakultou definovaných anket nevztahující se přímo k výuce a vyučovaným předmětům,
 • umožňuje vyhodnocení ankety – generování statistik a dalších manažerských výstupů.

Požadavky

Než začnete

 • Každá anketa se váže ke konkrétní fakultě a její průběh probíhá ve třech etapách:
  1. příprava ankety,
  2. vyplňování anketních lístků,
  3. vyhodnocení ankety.
 • Ankety se mohou zúčastnit pouze osoby registrované v SSU (sdružená správa uživatelů) ČVUT. Data pro ankety hodnocení výuky se přebírají z KOSu,
 • případné chyby aplikace hlaste prostřednictvím aplikace HelpDesk,
 • chyby v datech ankety (není vidět předmět, který jste studoval/a, je vidět předmět, který jste nestudoval/a, cvičící XY předmětu není v nabídce, apod.) hlaste fakultnímu správci ankety. Kontakt na něj lze nalézt přímo v aplikaci v sekci „Informace o vaší fakultě“.
 • přehled rolí viz pověření k provozování.


Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory studia (81311) , Poslední změna: 22.04.2021