Hodnocení výuky je důležitou zpětnou vazbou na všech vysokých školách (VŠ), proto Zákon o VŠ ukládá VŠ provádět pravidelné hodnocení činnosti VŠ a zveřejňovat jeho výsledky. Vnitřním smyslem ankety je získání zpětné vazby pro vyučující a vedení fakulty.

Dostupné pro

Studenty, Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

  • poskytuje pro všechny fakulty a ústavy nástroj pro elektronickou přípravu a realizaci anket, ve kterých studenti hodnotí výuku,
  • spouští se 2x do roka, vždy po hodnocení jednoho semestru umožňuje administrátorům elektronicky připravit a realizovat anketu hodnocení výuky studenty,
  • umožňuje elektronicky připravit a realizovat další ankety nevztahující se k vyučovaným předmětům.

Požadavky

Než začnete

Každá anketa se vztahuje k určité fakultě a probíhá ve třech etapách:

  1. příprava ankety,
  2. vyplňování anketních lístků,
  3. vyhodnocení ankety.

Ankety připravují a jejich průběh řídí fakultní administrátoři. Anket se mohou zúčastnit pouze osoby registrované v SSU (sdružená správa uživatelů) ČVUT. Data pro ankety hodnocení výuky se přebírají z KOSu.

Případné chyby aplikace (pád aplikace, „zatuhnutí“, nesrozumitelná navigace v anketním lístku) hlaste prostřednictvím aplikace HelpDesk například tlačítkem Podpora – HelpDesk na této stránce.

Chyby v datech ankety (nevidím předmět, který jsem studoval/a, vidím předmět, který jsem nestudoval/a, můj cvičící XY z předmětu PQ není v nabídce) hlaste svému fakultnímu administrátorovi ankety. Kontakt na něj najdete přímo v aplikaci v sekci informací o vaší fakultě.

Pověření k provozování.Vlastník stránky: VIC - oddělení studijního IS (81311) , Poslední změna: 01.03.2021