Osobní certifikáty TCS slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám.

Dostupné pro: studenty, pracovníky.
Pořízení prvního: elektronická žádost na stránkách CESNET, zdarma.
Platnost: 395 dní od vydání.
Pořízení dalšího: stejně jako u prvního certifikátu.
Umístění: po vygenerování se stáhne osobní certifikát do Vašeho prohlížeče Internetu, odkud si ho můžete vyexportovat dále, např. na disk nebo do poštovního klienta.
Vystavitel: TERENA eScience Personal CA 3 v zastoupení CESNET a ověřeno DigiCert.

Poznámky: Jsou podporovány pouze prohlížeče Firefox do verze 68 včetně, Safari a Internet Explorer (nikoliv Edge). Prohlížeč Chrome již nelze k vydání osobního certifikátu použít z důvodu odstranění přístupu k úložišti klíčů výrobcem aplikace – firmou Google. Stejný problém je i u prohlížečů Mozilla Firefox verze 69 a novějších.Vlastník stránky: VIC - oddělení správy sítí (81340) , Poslední změna: 09.10.2023