Vytvoření, správa, provoz a zálohování virtuálních serverů v prostředí VMWARE.

Dostupné pro

Pracovníky

Přínosy a klíčové funkce

  • zřízení serverů v prostředí VMware,
  • zálohování systémem Veeam,
  • monitoring systémem PRTG a přístupem možným i pro zadavatele,
  • vysoká dostupnost s využitím VMware HA,
  • virtuální server může být zřízen s operačním systémem CentOS,
  • je možné dodání vlastní image serveru s vlastním OS.

Požadavky

  • o služby můžete požádat volbou „Podpora – HelpDesk“ na této stránce,
  • provozní nároky, včetně finančních, jsou řešeny smluvně na základě smlouvy mezi VIC a součástí, pro níž je server zřízen.

Než začnete

  • hardwarové nároky na VM (CPU, RAM, HDD, atd.) dle dohody a podle aktuálních možností (volných kapacit) VIC.


Vlastník stránky: VIC - oddělení správy serverů (81330) , Poslední změna: 09.08.2019