Studijní systém ČVUT tvoří několik vzájemně provázaných aplikací, které pokrývají široké potřeby univerzity: KOS (studium – má dvě rozhraní pro studijní referentky a webové pro studenty/učitele), Mobility (zahraniční studium), Moodle (podpora on-line výuky), Private (vyplácení stipendií), Přihláška ČVUT (přihláška do všech typů studií), Anketa, Bílá kniha (přehled studijních plánů), BOOK (vydávání publikací) a Matrika (hlášení MŠMT). Srdcem celého systému je databáze KOSu.

Většina fakult provozuje další aplikace rozšiřující možnosti univerzitního studijního IS ČVUT o specifické potřeby fakulty. Informace o těchto aplikacích naleznete na  fakultních stránkách.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení studijního IS (81311) , Poslední změna: 23.04.2021 , Štítky: studium