Studijní systém ČVUT tvoří několik vzájemně provázaných aplikací, které pokrývají široké potřeby univerzity:

Srdcem celého systému je databáze KOSu. Většina fakult provozuje další aplikace rozšiřující možnosti univerzitního studijního IS ČVUT o specifické potřeby fakulty. Informace o těchto aplikacích naleznete na  fakultních stránkách.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory studia (81311) , Poslední změna: 16.06.2023 , Štítky: studium