(aktualizováno 22.4.2021)

Identifikátor ORCID poskytuje trvalou a jednoznačnou identitu autorům vědeckých publikací. Tím se řeší mj. problém rozlišení vědců, kteří se jmenují stejně, a na druhé straně i propojení výsledků jednoho vědce při změně jména či jeho zápisu. Celosvětově je zaregistrováno již více než 11 milionů profilů.

Na zavedení ORCID na ČVUT spolupracovaly Výpočetní a informační centrum a Ústřední knihovna, ČVUT je členem ORCID. Informační systém ČVUT podporuje evidenci ORCID iD v Usermapu od roku 2016 a také se zobrazuje ve V3S u autorů vědeckých výsledků. Od roku 2018 začal ORCID iD sbírat i národní systém RIV a z V3S se od té doby odesílají. Od roku 2020 se ORCID iD přednostně používá ve V3S pro identifikaci autorů impaktovaných publikací. RVVI nově požaduje pro články v časopisech a statě ve sbornících vydaných od roku 2020 povinné vyplnění ORCID iD autorů v RIV.

Děkujeme všem autorům, kteří své ORCID iD již do Usermapu vložili. Ostatní mohou postupovat podle návodů na webu Ústřední knihovny ČVUT – ORCID iD už mám nebo chci získat ORCID iD. Doporučujeme autorům, aby si ORCID iD zaregistrovali ještě před předáním svého článku vydavateli. Vydavatel by měl jejich ORCID iD začlenit do vydané publikace a zároveň je uvést i v metadatech registrovaného DOI (Digital Object Identifier – digitální identifikátor objektu).

Od zavedení ORCID iD na ČVUT proběhlo několik informačních kampaní, jejichž dopad je vidět na nárůstech počtu autorů s ORCID iD vloženým do Usermapu.

Od 7.12.2020, kdy jsme zahájili zatím poslední kampaň, Vás své ORCID iD do Usermapu vložilo již téměř dva tisíce. Velmi děkujeme těm z Vás, kteří jste pomohli kontaktovat ty Vaše kolegy, kteří již nepůsobí na ČVUT.

Dne 1.4.2021 se uzavřela sestava výsledků, které se letos budou v hlavní dávce odesílat do RIV. Do 19.4.2021 byla možnost doplnit ORCID iD do Usermapu. Následující grafy ilustrují průběh sběru výsledků (článků a statí, kterých se týká výzva RVVI) ve V3S pro odeslání do RIV:

Tyto grafy zahrnují všechny autory, kteří jsou označeni jako domácí za ČVUT, tj. i ty, kteří již nemají aktivní vztah k ČVUT. Z výsledků jsou zahrnuty ty, které byly do V3S vloženy nově, nikoli tedy opravy starších výsledků. Mezi těmito autory těchto výsledků jsme se postupně dostali k podílu vyplněnosti 90,6 %.

Odeslání údajů o výsledcích vědecké činnosti ČVUT do RIV je zásadní pro náš obraz jakožto jedné z hlavních vědeckých institucí v ČR a také pro budoucí financování. Děkujeme všem, kteří se na vědecké činnosti i na sběru údajů o ní ve V3S podílejí.Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory vědy (81312) , Poslední změna: 04.05.2021