Osobní e-mailové adresy uživatelů ČVUT jsou evidovány v systému UserMap, ve kterém rozlišujeme tyto typy e-mailových adres. 

Preferovaná adresa:

Preferovanost adresy má v systémech ČVUT několik významů,  dopadů a omezení. Preferovaná adresa je poskytována systémům ČVUT, které jsou schopny pracovat s jedinou e-mailovou adresou. Pokud má uživatel vytvořenou nebo přidělenou adresu v doméně cvut.cz nebo v některé ze subdomén xxx.cvut.cz, tak není možné zvolit jako preferovanou adresu, žádnou adresu mimo tyto domény.

Zasílání hesla:

Umožňuje označit adresu jako možnou pro zasílání hesla. (Jedná se o připravovanou funkcionalitu)

Úroveň zveřejnění :

V současné době je jen dostupná úroveň zveřejnění dostupná jen v rámci interních pravidel ČVUT, kdy uživatel má možnost všechny svoje adresy a veřejně jsou pak e-mailové adresy viditelné jen preferované u pracovníků.  Přihlášení pracovníci mají možnost vidět i preferovanou adresu studentů.

Stavy schránek:

 • V provozu – schránky které jsou na některém ze systémů ČVUT a jsou v provozu
 • Fiktivní – jsou obvykle schránky, které nejsou provozovány na systémech ČVUT. Nejčastěji se jedná o osobní schránky mimo ČVUT,
 • Zablokovaná kvůli nesplnění podmínek – nejčastějšími důvody pro blokaci schránky bývá v případě schránky na systému Exchange on-premise ztráta licence, případně 
 • Zablokovaná rozhodnutím správce – z tohoto důvodu je schránka obvykle zablokována na základě nějakého nevhodného chování uživatele nebo kdy došlo k diskreditaci schránky,
 • Schránka v procesu ruční migrace – schránka může v průběhu používání být umístěna na různých emailových systémech. V tomto případě je mezi nimi možnost je převést jen ručně a přesun právě probíhá,
 • Schránka v procesu automatické migrace – schránka může v průběhu používání být umístěna na různých emailových systémech. V tomto případě je mezi nimi možnost je převést automaticky a přesun právě probíhá,
 • Schránku se nepodařilo přemigrovat – schránka může v průběhu používání být umístěna na různých emailových systémech. V tomto případě se přesun z nějakého důvodu nepodařil.

Atributy e-mailových adres:

 • Přijímací – takto označená adresa umožňuje doručení emailu do některé z Vašich schránek,
 • Odesílací – takto označená adresa se v konkrétním systému používá jako odesílací, možnost aby adresa stala odesílací v systémech ČVUT, tak musí splňovat pravidla,
 • Preferovaná – tato z vašich adres je preferovanou. viz vysvětlení výše,
 • Možná odesílací – taková adresa vyhovuje pravidlům ČVUT pro odesílací adresy a vy si jí jako odesílací můžete zvolit. V konkrétním systému je odesílací adresa vždy jen jedna,
 • Neověřená – zaregistrovali jste si osobní adresu na systému mimo ČVUT, ale neproběhlo její ověření,

Systém

 • Exchange online (Office 365)
 • Exchange
 • Evidence osobních adres
 • E-mail FS
 • E-mail FEL

E-mailové adresy ČVUT

Jedná se zejména o adresy z domény @cvut.cz a jejích subdomén jako například @fsv.cvut.cz, @fs.cvut.cz atd. Tyto adresy vydávají jednotliví provozovatelé e-mailových služeb ČVUT a zapisují je či mažou v systému UserMap strojově. V UserMap lze emailové schránky ve správě VIC i aktivně spravovat, kdy je možné požádat o vytvoření schránky. Ve správě VIC jsou dva emailové systémy Exchange online (MS Office365) a Exchange on-premise. Uživatel může mít schránku v jednom ze systémů na základě pravidel ČVUT, která jsou poměrně komplikovaná a popsána na stránce https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/email/.

Ověřené privátní e-mailové adresy

Jedná se o e-mailové adresy poskytované jinými provozovateli než ČVUT, například adresy z domén @seznam.cz, @gmail.com atd. Tyto adresy si může každý uživatel ČVUT vložit ke svému profilu do systému UserMap. Při vložení adresy proběhne ověření, že je adresa funkční a uživatel jí ovládá.

Preferované e-mailové adresy

Každý uživatel může mít maximálně jednu preferovanou e-mailovou adresu, pro kterou platí následující pravidla:

 • většina systémů ČVUT pracuje pouze s preferovanou adresou, na kterou rozesílá systémové informace, to je i hlavní význam výběru preferované adresy,
 • preferovanou adresou se může stát adresa ČVUT nebo ověřená privátní adresa,
 • pokud má uživatel jednu z e-mailových adres v doménách ČVUT (např. @fel.cvut.cz, @fjfi.cvut.cz, @fd.cvut.cz, @fbmi.cvut.cz, @fit.cvut.cz nebo @cvut.cz), pak nemůže být za preferovanou označena ověřená privátní adresa,
 • při vložení/vyjmutí adresy ČVUT nebo ověřené privátní adresy do/z UserMap automat vyhodnotí stav všech adres uživatele a vždy označí jednu a z adres za preferovanou, pokud to je možné,
 • uživatel si může vybrat preferovanou adresu ve svém profilu v UserMap.

Pozn.   

Neověřené privátní e-mailové adresy – bylo možné vložit do systému před 15.11.2019. Není nadále podporováno.Vlastník stránky: VIC - oddělení integrace a koordinace (81370) , Poslední změna: 23.03.2022