1. Nejprve si v záložce Bankovní účty zkontrolujte, popřípadě zadejte nový bankovní účet.
2. V záložce Přehled – tlačítko vpravo Nastavení – můžete nastavit parametry účtu – zejména doporučujeme nastavit limit dorovnání, v případě že  TZS aktivně využíváte. Záznam uložte.
3. Pokud položku Limit dorovnání necháte 0, na Váš bankovní účet odešleme všechny peníze.
4. Automatický převod je 12 a 25 den měsíce. Peníze na účtu se zablokují do doby, než je na ČVUT zaúčtovaný výpis z banky (cca 2 dny). Podklad k převodu se vytváří v TZS brzy ráno.
5. Disponibilní zůstatek = právě teď k dispozici
6. Výplata hotovosti z TZS pro studenta je možná pouze s platným průkazem ČVUT v Kartovém centru ČVUT 

FAQ

1. přestože jsem v TZS doplnil číslo svého bankovního účtu, stále mi chodí výzva k doplnění bankovního účtu?

Číslo zvoleného bank. účtu je třeba uložit v záložce Nastavení jako Hlavní (přiřazený) bankovní účet. Pokud nebude zvolen hlavní bankovní účet, nevytvoří se automatický příkaz k úhradě.

2. ukončil jsem studium, nemám v TZS zapsaný bankovní účet, mohu dostat peníze v hotovosti?

Studenti s ukončeným studiem mohou dostat hotovost z TZS po předložení jakéhokoliv průkazu totožnosti.

3. je možné vyplatit zůstatek v TZS na základě plné moci jiné osobě?

Ano u ukončených studentů, v plné moci musí být jednoznačně identifikován ten, kdo plnou moc uděluje a ten kdo ji přijímá, musí být uveden právní úkon, ke kterému se plná moc vztahuje, platnost, datum a místo podpisu a vlastnoruční podpis zmocnitele. Vzor plné moci.

4. změnil jsem si v KOSu číslo bankovního účtu ale stipendium mi na něj nepřišlo

KOS a TZS spolu nejsou propojené, číslo účtu je třeba zadat do TZS.Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory administrativy I (81313) , Poslední změna: 29.06.2022 , Štítky: FAQ