Nejdůležitější osobní údaje jsou evidovány v systému USERMAP.

Typy údajů
  • uživatelské jméno (username) – nelze měnit,
  • příjmení, jméno, tituly – lze měnit v systému CRI a/nebo KOS (kontaktuje personální nebo studijní oddělení),
  • příslušnost k pracovišti nebo fakultě/součásti ČVUT – lze měnit v systému EGJE, KOS nebo CRI (kontaktujte personální nebo studijní oddělení),
  • fotografie – lze měnit v systému CARD (kontaktuje Kartové centrum ČVUT),
  • e-mail ČVUT – je vytvořen příslušnou fakultou/součástí (kontaktujte správce IT),
    • preferovaný e-mail – jeden z e-mailů ČVUT je vybrán jako preferovaný a používá se ve většině systémů. Výběr může uživatel  změnit v systému USERMAP,
  • místnost, telefon – lze měnit v systému UserMap (pracovník může provést změnu sám, nebo kontaktovat editory kontaktních údajů),
  • role – např. děkan, proděkan, vedoucí, sekretářka, uživatel SFIS za součást 11000 atp. (nastavují se podle pravidel univerzity automaticky nebo po schválení v systému USERMAP  –  kontaktujte správce USERMAP,
  • pozice, osobní domovská stránka, soukromé telefonní číslo, soukromý e-mail – lze měnit v systému UserMap (uživatel nastavuje sám),

Pro úpravu vybraných osobních údajů je třeba se přihlásit do systému USERMAP, kde na volbě „Uživatelský profil“ a záložce Nastavení můžete provést příslušné změny.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení integrace a koordinace (81370) , Poslední změna: 08.02.2023