Pokud začínáte s IT na ČVUT jako pracovník (zaměstnanec, prezenční doktorand, spolupracovník, emeritní profesor, emeritní zaměstnanec, hostující profesor, vedoucí pracovník), tak pro Vás bude užitečné projít si následující informace.

 

Identita

Pro práci s IT potřebujete mít aktivní Identitu ČVUT (toto zařídí referentky na personálních odděleních). Identita v informačním systému pro pracovníky vzniká na základě údajů z personálního systému ČVUT. Identita je spojena s Vaším uživatelským jménem a Heslem ČVUT (vydáváním hesel na ČVUT se zabývá Kartové centrum ČVUT, případně můžete oslovit správce hesel na jednotlivých součástech). V této souvislosti musíme upozornit na to, že všichni provozovatelé nepoužívají k ověření Vaší identity jméno a heslo ČVUT, proto při práci s jednotlivými informačními službami a systémy věnujte pozornost tomu, jestli pro přihlášení využívá jméno a heslo ČVUT nebo jiný způsob ověření. V případě jiného způsobu přihlašování zjistíte odpovídající informaci u provozovatele služby nebo systému. 
Jakmile budete mít tyto dvě věci splněné, budete mít nastavené heslo a platnou identitu, můžete začít používat informační systém ČVUT a jeho možnosti.

 

Průkaz

Se začátkem pracovního poměru je potřebné vyřídit si průkaz ČVUT. Jedná se o identifikační kartu spojenou s Vaší identitou, na jejímž základě budete vstupovat do některých prostor, budete mít přístup k některým službám apod. O dalších typech průkazů si můžete zjistit více na stránce Průkazy ČVUT.

 

Doplnění a správa osobních údajů

Pokud vám bylo přiděleno pracovní místo a telefonní linka, je dobré zkontrolovat, že máte tyto údaje v pořádku uvedené v systému UserMap. Dále si v aplikaci UserMap  můžete pravidelně nastavovat Heslo ČVUT a nastavit Heslo eduroam, které budete potřebovat, pokud se budete chtít připojovat k Wi-Fi síti eduroam. Aplikaci můžete také využít k hledání kontaktů na ostatní osoby se vztahem k ČVUT. 

 

Informační systémy

Více informací o informačních systémech se dozvíte v části Naše služby tohoto webu. Zde jen upozorňuji na to, že k některým získáte přístup automaticky na základě Vašeho pracovního zařazení a o jiné je třeba žádat. V tom, s jakými systémy byste měl pracovat a jak k nim získat přístup, Vám jistě budou nápomocni Vaši nadřízení a kolegové a případně i lokální nebo univerzitní IT správci.

 

Elektronická kancelář

Všichni zaměstanci ČVUT v Praze mohou na základě smlouvy EES (Enrollment for Education Solutions) se společností Microsoft, získat po dobu svého zaměstnání bezplatně aktuální verzi kancelářského balíku Office Professional Plus až pro pět svých desktopových nebo mobilních zařízení (Windows, Android, iPhone, Windows Phone). Další informace o službách spojených s elektronickou kanceláří a možnostmi ukládání dat a využití SW hledejte zejména v kategorii emaily, spolupráce, komunikace v části Naše služby tohoto webu a další informace budete mít dostupné na Vaší organizační součásti.

 

Komunikace

Hlavním prvkem komunikace je stále telefon a e-mail. Telefon Vám zajistil Váš nadřízený a s emailem je to podobné. Je ale dobré vědět, že některé součásti využívají systémově mail ČVUT s adresou xyz@cvut.cz a většina fakult používá vlastní email adresu ve tvaru xyz@zkratkafakulty.cvut.cz. Další informace najdete na tomto webu na stránce Mailové služby.  Mezi dalšími dostupnými komunikačními nástroji jsou Stream a Planner.  

 

IT podpora zaměstnanců

V případě technických potíží s informačními systémy na ČVUT využívejte kontakty na své lokální nebo univerzitní IT správce. Každá aplikace provozovaná na ČVUT by měla mít ve své patičce uvedeno, kdo je jejím provozovatelem a odkaz na technickou podporu. Centrální aplikace využívají k podpoře HelpDesk ČVUT, u fakultních to tak být nemusí. 

 

 Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 16.05.2023