Začínáte-li s IT na ČVUT jako partner (účastník CŽV, externí osoba, externí dodavatel, absolvent, externí učitel, přerušený student, žák univerzitní základní školy), potřebujete

  • mít aktivní Identitu ČVUT (toto zařídí vaše kontaktní osoba na součásti)
  • vaše uživatelské jméno a Heslo ČVUT (vydáváním hesel na ČVUT se zabývá Kartové centrum ČVUT, případně můžete oslovit správce hesel na jednotlivých součástech)

Jakmile budete mít tyto dvě věci splněné, budete mít nastavené heslo a platnou identitu, můžete začít používat informační systém ČVUT.

Pokud vám bylo přiděleno pracovní místo a telefonní linka, je dobré zkontrolovat, že máte tyto údaje v pořádku uvedené v systému UserMap.
Dále si v aplikaci UserMap si můžete pravidelně nastavovat Heslo ČVUT a nastavit si Heslo EDUROAM, které budete potřebovat, pokud se budete chtít připojovat k Wi-Fi síti eduroam. Aplikaci můžete také využít k hledání kontaktů na ostatní osoby s vztahem k ČVUT. 

V případě technických potíží s informačními systémy na ČVUT využívejte kontakty na své lokální nebo univerzitní IT správce. Každá aplikace provozovaná na ČVUT by měla mít ve své patičce uvedeno, kdo je jejím provozovatelem a odkaz na technickou podporu. Centrální aplikace využívají k podpoře HelpDesk ČVUT, u fakultních to tak být nemusí. Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 29.06.2022