Problém: 

 • Nelze se přihlásit do schránky na ČVUT.
 • Schránka je připojená a nestahují se nové e-maily a nedaří se je poslat.
 • Zablokovaná schránka.

Důvodem popsaných problémů může být zablokování schránky, vypršení hesla. Nejčastějším důvodem blokace schránky je ukončení nebo změna vztahu k ČVUT.
Místem pro evidenci emailů a správu e-mailů provozovaných VIC ČVUT je UserMap. Pokud se na UserMap úspěšně přihlásíte, tak se ověřilo, že ve Vašem jméně a hesle problém není. 
Po přihlášení na UserMap vpravo nahoře pod Vaším jménem  můžete rozkliknutím šipky přejít na Uživatelský profil

V Uživatelském profilu přejděte na záložku Nastavení a zde vyberte nabídku Nastavení e-mailových adres.

Na zobrazené stránce vidíte přehled informací o Vašich e-mailech na ČVUT a Vašich osobních e-mailech, pokud jste si takové v systému ČVUT registroval. U e-mailů v systémech vidíte i jejich stav. Pokud je nějaký v blokovaném stavu uvidíte to podobně jako na tomto obrázku. Pokud tlačítko vidíte, tak už pravděpodobně důvod nesplnění podmínek pominul a můžete schránku odblokovat stiskem tlačítka Odblokovat schránku.

Poté budete vyzvání k potvrzení akce v okně.

A pokud přijmete volbu Pokračovat, tak Vám informační okno oznámí započetí procesu odblokování schránky.

Stisknutím tlačítka Pokračovat bude okno uzavřeno a Vám nezbývá než vyčkat dokončení procesu odblokování a poté dále využívat svojí e-mailovou schránku. 

V případě systému Exchange jsou důvody pro automatické blokování schránky:
 1. nemáte pro systém Exchange žádnou adresu, která může být odesílací (nejčastěji proto, že jste ztratili vztah k ČVUT),
 2. nemáte přidělenou potřebnou licenci. Abyste příslušnou licenci měl, tak musíte mít přidělenu jednu z rolí:
  • B-00000-AD-SUMA-LICENCE-MS-365-A3-FOR-FACULTY
  • B-00000-AD-STUDENT-180-DNU
  • B-00000-SUMA-UCASTNIK-CZV
  • B-00000-SUMA-UCASTNIK-CZV-MIMO-KOS

První případ nastává nejčastěji ukončením vztahu s ČVUT. Důvodem druhého případu bývá změna vztahu k ČVUT. Pokud dojde z některého z důvodů k blokaci schránky, tak odblokování čeká na aktivní krok uživatele i v případě, že důvody pominuly.

To zda-li máte nějakou adresu povolenou jako odesílací zjistíte na první pohled na výše uvedený obrázek.

Pro kontrolu rolí musíte na záložku Profil uživatele. Role hledáte v Seznamu rolí. Seznamy najdete ve spodní části Profilu uživatele. Dále ukazujeme na příkladu role B-00000-AD-SUMA-LICENCE-MS-365-A3-FOR-FACULTY její vyhledání v „Seznamu rolí“  

V seznamu rolí hledejte řádek s rolí B-00000-AD-SUMA-LICENCE-MS-365-A3-FOR-FACULTY. Role je určena pro zaměstnance a přiděluje ji správce za Vaší součást. Ostatní role vyplývají přímo z Vašeho vztahu k ČVUT.

 

Pokud některou z rolí máte nebo získáte, tak tím opět naplníte podmínky pro odblokování Vaší schránky a můžete v části pro správu emailů stisknout tlačítko pro odblokování schránky

 Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 03.04.2023 , Štítky: mailnávodusermap