Problém:

  • Potřebuji přístup ke všem univerzitním službám na MS Office 365 na ČVUT.
  • Mám zájem o vlastní e-mailovou schránku na ČVUT.
  • Mám zájem o vlastní schránku s podporou protokolu MAPI.
  • Mám zájem na ČVUT sdílet mezi svými zařízeními e-maily, úkoly, poznámky a kalendář související s mým studiem nebo zaměstnáním na ČVUT.

Kdo může mít svojí schránku na Exchange online případně na Exchange je podrobně pospáno na stránce E-mailové služby VIC. V principu mají tuto možnost všichni studenti a pracovníci ČVUT. Univerzitní e-mailové (poštovní) schránky s spravují v systému UserMap. Obecně lze říci, že pro získání a provoz schránky na systému Exchange online musíte splnit méně požadavků než v případě schránky na Exchange.

Pro správu případně vytvoření své schránky se musíte přihlásit na systém UserMap. Po přihlášení na UserMap vpravo nahoře pod Vaším jménem  můžete rozkliknutím šipky přejít na Uživatelský profil

V Uživatelském profilu přejděte na záložku Nastavení a zde vyberte nabídku Nastavení e-mailových adres.

Na zobrazené stránce vidíte přehled informací o Vašich e-mailových adresách na ČVUT a Vašich privátních (soukromých) e-mailových adres, pokud jste si takové v systému ČVUT registroval. U e-mailových adres v systémech vidíte i jejich stav případně informaci o tom na jakém systému si případně můžete zřídit novou schránku nebo emailovou adresu.

Pokud zvolíte vytvořit novou adresu, tak se Vám v následujícím dialogu nabídne výběr z Vám dostupných adres. 

Jednu si vyberte a zvolte založit.

Poté jste informováni o tom, že Vaše schránka se již zakládá.

Následně se Vám v dialogu v němž jste zakládání začínal objeví informace o nové schránce a přidělených adresách. Pokud už jste měl dříve nějakou preferovanou adresu, tak si nyní můžete jako preferovanou vybrati tu novou.

Pokud se Vám při zakládání nové schránky nabízelo více adres a rád byste, aby s Vaším jménem byly spojeny obě nebo všechny, tak máte možnost si případně založit i další adresu a ta bude propojena s Vaší schránkou. Nabízejí se jen takové adresy, které vyhovují interním pravidlům a nejsou doposud vyhrazené pro jiné uživatele.

Postup založení další adresy je obdobný jako v prvním případě.

Pokud máte více adres, které mohou být odesílacími nebo preferovanými, tak si je můžete v dialogu Nastavení e-mailových adres konfigurovat podle svých představ. Systém nabízí jako odesílací nebo preferované vždy jen takové adresy, které vyhovují interním pravidlům v rámci ČVUT.

Tím jsou popsány všechny možnosti, které Vám problematika založení schránky umožňuje.Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 09.01.2023 , Štítky: mailnávodusermap