Změna hesla uživatelem
  • tento způsob využijte v případě, že znáte své username a Heslo ČVUT.
  • přihlaste se na https://usermap.cvut.cz. Tlačítko přihlásit je v pravém horním rohu. 
  • pokaždé když měníte nějaké heslo, tak se ujistěte, že jej měníte na očekávaných stránkách poskytovatele, které jsou přístupné šifrovaným protokolem https. V  tomto případě na stránce https://usermap.cvut.cz, pozor na možný phishing
  • Pozor!  Heslo eduroam je v rámci komunikace šířeno vzduchem a proto je už z povahy přenosu méně bezpečné. Nastavte si vždy heslo eduroam odlišné od hesla ČVUT nebo jiných pro Vas významných hesel a při nastavení zařízení postupujte dle návodu.

 

  • po přihlášení si v pravém horním rohu vyberte volbu Uživatelský profil

  •  přepněte se na záložku nastavení a vyberte nastavení hesla eduroam

  • v zobrazeném formuláři zadejte 2x nové heslo. Neopomeňte dodržet popsané parametry. Pokud si nejste jisti svým zadáním můžete si právě psaný jinak skrytý obsah dočasně zobrazit.

  • v případě úspěchu budete informováni zeleným informačním polem.

  • pokud se něco nepodařilo věnujte pozornost obsahu červeného informačního pole a opakujte změnu znovu.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 09.08.2019 , Štítky: eduroamnávod