je proces spočívající v ověření identity uživatele.

Autentizace je v informatice ověření identity uživatele služeb. Používají se tyto základní metody pro zjištění identity:

  • podle toho, co uživatel zná (zná správnou kombinaci uživatelského označení a hesla nebo PIN)
  • podle toho, co uživatel má (nějaký technický prostředek, který uživatel vlastní – hardwarový klíčsmart cardprivátní klíč apod.)
  • podle toho, čím uživatel je (uživatel má biometrické vlastnosti, které lze prověřit – otisk prstu, snímek oční duhovky či sítnice apod.)
  • podle toho, co uživatel umí (umí správně odpovědět na náhodně vygenerovaný kontrolní dotaz)
Například
  • zadání uživatelského jména a odpovídajícího hesla,
  • držení osobního certifikátu a znalost jeho privátního klíče apod.,
  • přiložení identifikační čipové karty,
  • ověření prostřednictvím dříve uloženého otisku prstu,
  • skenování oční duhovky,
  • atd.

Dnes se často používá i vícefaktorová autentizace, kdy dochází k ověření více metodami.

Poznámka: Autentifikace je synonymem k pojmu Autentizace.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 30.08.2019