Zde je shrnuto několik jednoduchých bodů, které Vám pomohou užívat IST bezpečněji. O všech těchto bodech jste již zřejmě slyšeli, ale přesto je důležité je připomínat.

Bezpečnostní updaty a záplaty

Instalujte bezpečnostní záplaty operačních systémů a Vašich programů. Bezpečnostní hrozby se vyvíjejí a snaží se najít a využít chyby ve Vašich systémech. Zodpovědní autoři systémů se snaží takové chyby průběžně opravovat a odstraňovat, proto vydávají opravné balíčky, patche a sestavení svých produktů. Instalujte je, tím omezíte možná rizika.

Používejte bezpečně email a internet

Buďte opatrní při otvírání příloh, odkazů a vyplňování formulářů, zejména v emailech od osob, které neznáte, ale věnujte pozornost obsahu i v případě známých osob nebo zdánlivě známých osob. Sledujte, kam odkazy směřují. Dávejte si pozor na „phishing“. Vyhněte se často zdarma nabízenému nedůvěryhodnému obsahu ke stažení. 

Využívejte silná hesla

Používejte silná hesla vzniklá kombinací velkých a malých písmen a zvláštních znaků. Pro různé účty používejte různá hesla. Neposílejte hesla emailem a ani je nikomu nesdělujte.

Používejte bezpečný software

Operační systémy mají často k dispozici antivirový a další bezpečnostní software, případně jsou dostupné takové programy od renomovaných výrobců. Nakonfigurujte jej a používejte. Pomůže Vám zkontrolovat stažené soubory i přílohy emailů apod. Je to cesta k Vaší vyšší bezpečnosti.

Zálohujte pravidelně

Počítač, telefon nebo jiná zařízení jsou jen výrobky s omezenou životností a mohou se rozbít, porouchat nebo o ně můžete přijít. Mohou být také napadeny a to bez ohledu na Váš opatrný přístup nějakým škodlivým softwarem. Proto zálohujte pravidelně na nějaká nezávislá bezpečná média nebo místa. Většina operačních systémů a programů disponuje nástroji pro zálohování, které je však potřeba nakonfigurovat. Udělejte to a zálohy kontrolujte, může to být Vaše záchrana.

Přístup k Vašemu zařízení

Nenechávejte Vaše zařízení volně přístupné ve společných prostorách, hlavně v případech kdy jste přihlášeni. Fyzické zabezpečení zařízení je stejně důležité jako technické. Co na tom, že počítač je zabezpečený heslem, když zůstane volně přístupný a nezamčený na stole.

Používejte zabezpečené připojení

V případě připojení k internetu jsou Vaše data ohrožena při jejich přenosu. Používejte šifrovaná připojení a v případě připojení k veřejným sítím buďte obezřetní v tom, co používáte a kam se přihlašujete.

Chraňte si citlivá data

V případě kdy data přenášíte na přenosných nosičích, tak si citlivá data šifrujte. Buďte také opatrní při likvidaci starých zařízení nebo při jejich prodeji. Zajistěte, aby Vaše data byla ze zařízení bezpečně odstraněna.

Používejte firewall a bezpečnostní software

Koncová zařízení mají obvykle k dispozici firewall a jiný bezpečnostní software. Mějte jej nastavený a zapnutý, může tak za Vás vyřešit mnoho potenciálních problémů.

Sledujte informace

Uchovávejte si přehled o aktuálním vývoji a dění. Pokud budeme mít informace o aktuálních rizicích a hrozbách, tak Vám je budeme nabízet.Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 06.09.2019 , Štítky: bezpečnost