Vaše identita na ČVUT (uživatelské jméno, heslo, certifikáty, …) Vám umožňuje přístup ke chráněným informacím spravovaných ČVUT. Proto je důležité chránit Vaše přístupové údaje proti jejich zneužití.

Krádež identity

Ochrana Vašich údajů a přístupů začíná u Vás samotných, protože ve chvíli kdy jsou již v rukou ostatních, tak nemáte mnoho způsobů jak nakládání s těmito informacemi omezit. Buďte proto obezřetní při vyplňování různých dotazníků a nevyžádaných odkazů. 

Chraňte hesla

Jedním z potenciálně slabých míst v IT ochraně obecně jsou Vaše hesla. Přestože se ČVUT snaží znemožnit vyzrazení a uhodnutí Vašich hesel, tak stále trvá hrozba, že heslo napsané na monitoru, pod klávesnicí nebo zvolené jako jméno a rok narození Vašeho dítěte útočník odhalí. Buďte proto opatrní a hesla volte bezpečně a nenechávejte je přístupná.

Nevyžádané zprávy (SPAM) a phishing

Mnoho útoků je vedeno přes kombinaci nevyžádané zprávy (SPAM) a napadeného webu, na nějž je ve SPAMu odkaz. Další častou metodou jsou phishingové zprávy. Proto raději neotvírejte nevyžádané zprávy nebo zprávy z neznámých adres. Pokud máte podezření, kontrolujte i odesílací adresu. Správce na ČVUT pravděpodobně nebude psát z adresy 1234gtr@hotmail.com, přestože se bude tvářit navenek jako Správce ČVUT. Vhodným nastavením omezte množství nevyžádaných zpráv.

 

 Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 22.02.2019 , Štítky: bezpečnost