Ochrana citlivých dat je základním cílem všech bezpečnostních opatření v IT. Bezpečnostní opatření mají za úkol pomoci v ochraně před zneužitím identity a podpořit ochranu soukromí.

Bezpečnost dat je základ

Už při plánování nových procesů myslete na bezpečnost dat, jak z hlediska zamezení jejich provozních úniků, tak z hlediska jejich zálohování a ochrany proti neplánovaným výpadkům.

Plánujte

Velkou pozornost věnujte plánování, do plánu zahrňte i kontroly zabezpečení dat, správnou manipulaci s nimi, kontrolu oprávnění k přístupům, ale myslete i na archivaci dat.

Poznejte svá data

Každá data mají svou „hodnotu“ a jejich ochrana by měla být této „hodnotě“ přiměřená, proto je nutné vědět, s jakými daty pracujete a tomu přizpůsobit pravidla a procesy.

Uklízejte

Uchovávejte pouze data, která potřebujete v běžném provozu. Běžně nevyužívaná data buď bezpečně archivujte, nebo smažte. V případě archivace nebo smazání dat dbejte na to, aby byla tato neaktivní data odstraněna i na všech počítačích a dalších zařízeních.

Mějte na paměti i fyzickou bezpečnost

Všechna bezpečnostní opatření a hesla budou k ničemu, pokud budete nechávat přístupná a neuzamčená Vaše koncová zařízení, kde budete přihlášeni ke koncovým systémům. Myslete také na to, že žádná sebedůkladnější hesla Vám nevrátí Vaše zařízení, pokud bude ukradeno.

Zálohujte, ale mějte vyzkoušené i obnovení zálohovaných dat

Už několikrát jsme zde zmínili nutnost zálohování a archivace, ale všechna tato opatření budou k ničemu, pokud data nebude možné obnovit. Proto ověřujte i možnost obnovení Vašich dat. Je hezké mít data zazálohována třeba na pásku, je ovšem trochu problém, pokud takovou pásku nelze přečíst, protože je sama o sobě nečitelná nebo už není k dispozici odpovídající mechanika. Je fajn si data „vypálit“ na CD-ROM, ale je problém, pokud je již nelze načíst.

Analyzujte rizika

Když budete dobře vědět, jaká rizika přináší zveřejnění, ztráta nebo zneužití určitých dat, tak budete schopni lépe rozhodnout a nastavit režim práce s nimi a metody jejich ochrany.

Dodržujte pravidla a zásady

Na těchto stránkách najdete aktuální interní pravidla a předpisy a také základní odkazy na obecná pravidla pro bezpečnou práci s daty, výpočetní technikou a sítěmi. Seznamte se s nimi a dodržujte je. 

 Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 16.08.2019 , Štítky: bezpečnost