Internet umožnil spojit lidi různých zájmů a cílů do jedné velké skupiny uživatelů. Jeho snadná dostupnost ale vede k i jeho celkem snadnému zneužití i pro různé cíle. Tím se může stát jak dobrým pomocníkem, tak i hrozbou. Z těchto důvodů je důležité být obezřetný při využívání internetu a je dobré vědět, s kým máte tu čest, tj. čí služby využíváte a kdo užívá, ty které nabízíte. Je proto třeba očekávat, že různí uživatelé s nepřátelskými zájmy, kriminální živly a další se budou snažit využít internet ve prospěch svých zájmů. Ke svým zájmům mohou využít různé postupy, o nichž je dobré vědět. 

Sociální inženýrství

má za cíl manipulovat lidmi a přimět je k předávání informací nebo k provedení nějaké akce. Dále se snaží využívat znalosti jejich zvyků a osobních údajů pokud jsou k dispozici. Je mnoho příkladů, kdy se stanou úspěšnými kampaně, které oznamují nenadálou smrt bohatého strýčka v zahraničí, který Vám vše odkázal, podobně se ozývají Vaši „přátelé“ s prosbami o pomoc v nečekané situaci. Mnoho lidí i firem by našlo příklady, kdy heslo s datem narození, či jménem přítelkyně vedlo k napadení a odcizení osobních i firemních dat.

Napadené internetové stránky

Nevyžádané emaily (SPAM), informace od fiktivních provozovatelů služeb, phishingové pokusy, atraktivní nabídky sdílené na sociálních sítích a jiné návnady Vám mohou snadno nabídnout a přesvědčit Vás o vstupu na napadené stránky nebo na stránky podvržené, které se tváří jako provozované nějakou obvykle renomovanou společností. Na takových stránkách pak na Vás mohou čekat různé zákeřné SW kódy snažící se dále využít Vaší důvěry nebo využít chyby SW, které jsou často již známé, ale přístupné díky tomu, že často nejsou aplikovány jejich opravy. Také zde mohou čekat věrohodně vyhlížející formuláře pokoušející se z Vás vylákat přihlašovací i jiné údaje.

Sdílení souborů a internetové pirátství

Zvolte správná nastavení v případě, kdy sdílíte nějaké soubory. Buďte pozorní i při nastavení zabezpečení informací, které sdílet nechcete. V případě, kdy stahujete nebo pracujete s obsahem, který podléhá ochraně autorských práv, nepodléhejte „lákavým“ nabídkám na bezplatné získání obvykle placeného software a jiného obsahu. Není jistě vyloučeno, že Vám někdo nabídne něco za zlomek ceny nebo zdarma, ale přijetí takových nabídek pečlivě ověřte a zvažte.

Tip na závěr

Internet a výpočetní technika nám sice pomáhá zpřístupňovat, zpracovávat a vyhodnocovat informace, ale stále nesmíme zapomínat na vlastní rozum a odpovědnost.Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 14.08.2019 , Štítky: bezpečnost