Evidenci osob (založení osoby a změny osobních údajů) v IS ČVUT provádí oprávnění pracovníci a to v systémech KOS, CRI a Mobility. Tyto systémy komunikují s centrálním systémem UserMap a na základě analýzy unikátnosti osobních údajů je každá osoba zavedena do IS ČVUT právě jednou. Vybrané osobní údaje jsou pak sdíleny a propagovány do dalších systémů.

Univerzita eviduje osobní údaje v souladu se zákony České republiky a Nařízeními Evropské unie. Osobní údaje jsou spravovány na základě jednotlivých účelů zpracování osobních údajů.

Univerzita sbírá  nebo přiděluje a eviduje u vybraných skupin osob osobní údaje typu:

 • identifikační (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, ORCID, identifikátor datové schránky…),
 • kontaktní (e-mail, telefonní číslo, místnost, adresa pobytu…),
 • popisné (osobní webové stránky…),
 • přístupové (heslo, role, práva…)
 • rodinné (rodinný stav, počet dětí …),
 • státní evidenční (povolení k pobytu na území ČR, údaje o přiznání důchodu…),
 • studijní (studijní program, ukončení studia….),
 • ubytovací (číslo pokoje, doba pobytu…),
 • zdravotní (údaj o zdravotním omezení, poznámky ke zdravotnímu stavu…),
 • znalostní (tituly, nejvyšší dosažené vzdělání, rok maturitní zkoušky nebo absolutoria…),
 • profesní (životopis, praxe, bývalí zaměstnavatelé…).

Tyto osobní údaje jsou evidovány v systémech UserMapKOS, EGJE, CRI a Mobility. Pro změnu údajů se obracejte na personální pracovníky nebo studijní referenty. 

kde

kdo

co

UserMap

 

nelze měnit

uživatelské jméno (username)

uživatel sám sobě

preferovaný email
osobní domovská stránka
soukromé telefonní číslo
soukromý email
ORCID

uživatel sám sobě (*)

heslo ČVUT
heslo eduroam
místnost ČVUT a její lokační adresa
telefon ČVUT

nadřízená osoba

business role

CRI, KOS

personální nebo studijní oddělení

příjmení
jméno
tituly

CRI, KOS, EGJE

personální nebo studijní oddělení

pracovní, studijní či jiný vztah k ČVUT

CARD

 Kartové centrum ČVUT 

fotografie

univerzitní a fakultní emailové servery

provozovatel emailového serveru

email ČVUT

(*) V případě potíží se obraťte na pracovníky podpory.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení integrace a koordinace (81370) , Poslední změna: 29.06.2022