Informační systém ČVUT (dále jen IS ČVUT) a jeho procesy slouží k zabezpečení sběru, přenosu, uložení, zpracování a distribuci dat a informací. IS ČVUT je tvořen definovanými komponentami a aplikacemi a dílčími systémy či subsystémy, které jsou provozovány pro potřeby ČVUT.

IS ČVUT slouží pracovníkům, studentům a partnerům ČVUT, podporuje práci univerzity i všech součástí a organizačních jednotek, které jsou vytvořeny v rámci ČVUT.

Kompetence uživatelů IS vycházejí z následujících obecných principů:

  • IS ČVUT poskytuje přístup uživatelů k datům, které o nich uchovává,
  • IS ČVUT poskytuje uživatelům přístup k údajům potřebným pro plnění jejich úkolů,
  • IS ČVUT poskytuje řídícím pracovníkům ČVUT přístup k údajům potřebným pro řízení v rámci svěřené agendy a ke všem informacím týkajících se přímo činnosti v rámci svěřené agendy,
  • IS ČVUT umožňuje uživateli přístup k datům v rozsahu jeho schváleného oprávnění, jak v rámci role v daných subsystémech, tak i v rámci rozhraní vhodného pro schválený automatizovaný přístup.

IS ČVUT je rozsáhlý a vysoce integrovaný systém. Jako každý systém prochází změnami, které si vyžadují občasné odstávky dílčích částí. O jednotlivých odstávkách se dozvíte na samostatné stránce Stav informačního systému ČVUT, kde jsou informace o plánovaných i neplánovaných odstávkách, případně o výpadcích některých služeb.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 30.04.2019