Pro přístup do systémů IS ČVUT budete potřebovat univerzitní uživatelské jméno a Heslo ČVUT a pro přístup k bezdrátové síti (WiFi) heslo eduroam. Je tu ale pár výjimek způsobených důvody bezpečnostními, technologickými a organizačními. Proto k některým dílčím systémům můžete získat jiné přístupové heslo, případně i jiné než univerzitní uživatelské jméno.

Níže jsou přehledně uvedeny všechny varianty přihlašování. 

.Vlastník stránky: VIC - oddělení integrace a koordinace (81370) , Poslední změna: 30.04.2019