Požadavky na kvalitu hesla 
 • minimální délka hesla je 12 znaků,
 • musí obsahovat znaky minimálně ze tří sad znaků,
 • sady znaků jsou: [a-z], [A-Z], [0-9], [!#%&()[]*,./:;<=>?@^_`{|}~-],
 • písmena nesmí obsahovat diakritiku ani mezeru,
 • nesmí obsahovat Vaše jméno, příjmení, osobní číslo nebo uživatelské jméno,
 • uživatel je povinen provádět pravidelně změnu hesla a to maximálně v intervalu 365 dnů,
 • uživateli, který si nenastaví nové heslo více jak 365 dnů, bude jeho autentizace zablokována,
 • jako nové heslo se nesmí použít dvě poslední použitá hesla,
 • uživatel si může po dobu 135 dnů od blokace hesla nastavit nové heslo náhradním způsobem,
 • uživatel bude upozorněn na blížící se konec platnosti hesla,
 • hesla ČVUT jsou ukládána v celouniverzitním systému Active Directory tak, aby nebylo možné heslo zpětně dešifrovat.


Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 06.03.2024