Je několik způsobů a důvodů ke změně hesla:

 1. změna hesla uživatelem,
 2. změna hesla uživatelem po uplynutí jeho platnosti,
 3. změna hesla správcem Hesla ČVUT / zapomenuté heslo

detaily jsou popsány níže

1.  Změna hesla uživatelem

 • tento způsob využijte v případě, že znáte své username a Heslo ČVUT,
 • přihlaste se na https://usermap.cvut.cz. Tlačítko přihlásit je v pravém horním rohu,
 • pokaždé, když měníte nějaké heslo, tak se ujistěte, že jej měníte na očekávaných stránkách poskytovatele, které jsou přístupné šifrovaným protokolem https. V tomto případě na stránce https://usermap.cvut.cz, pozor na možný phishing

 • po přihlášení si v pravém horním rohu vyberte volbu Uživatelský profil

 •  přepněte se na záložku nastavení a vyberte nastavení hesla ČVUT

 • v zobrazeném formuláři zadejte nejprve heslo staré a poté 2x nové. Neopomeňte dodržet popsané parametry. Pokud si nejste jisti svým zadáním, můžete si právě psaný jinak skrytý obsah dočasně zobrazit.

 • v případě úspěchu budete informováni zeleným informačním polem.

 • pokud se něco nepodařilo, věnujte pozornost obsahu červeného informačního pole a opakujte změnu.

 

2.  Změna hesla uživatelem po uplynutí jeho platnosti

3.  Změna hesla pomocí správce Hesla ČVUT / zapomenuté heslo

 • Změna zapomenutého hesla
 • V případě dalších problémů s přihlášením, nebo pokud neznáte své username nebo Heslo ČVUT, kontaktujte prosím své fakultní Správce Hesla ČVUT.
 • Správce Hesla ČVUT může provést změnu hesla vybrané skupině uživatelů dle přidělených kompetencí.
 • Správce Hesla ČVUT je povinen ověřit totožnost osoby, která žádá o změnu hesla (dále jen žadatel) na základě předložení průkazu ČVUT případně dle občanského průkazu nebo pasu. Je povinen posoudit:
  • platnost průkazu,
  • shodu fotografie s podobou žadatele,
  • shodu jména a příjmení na průkazu vůči údajům v informačním systému,
  • shodu osobního čísla nebo rodného čísla.
 • Správce Hesla ČVUT je povinen předat nové heslo pouze žadateli, jehož identita odpovídá uživateli, jehož heslo je nastavováno.


Vlastník stránky: VIC - oddělení integrace a koordinace (81370), Poslední změna: 10.09.2019 , Štítky: heslo-ČVUTnávod