Správný způsob, jak vyřešit situaci, kdy jste zapomněli heslo:

Osobně se obraťte na Kartové centrum ČVUT nebo na své fakultní  správce hesel. Po ověření totožnosti Vám bude vydáno nové heslo.

Od 17.3.2020 je možné i vydání hesla na dálku.  Více informací o tomto způsoby vydání hesla najdete na následující stránce.

Prosíme:

  • nepožadujte po správcích informačních systémů sdělení hesla e-mailem nebo telefonicky,
  • nepožadujte po správcích informačních systémů nastavení zapomenutého hesla na nové heslo,
  • neudělujte plnou moc za účelem vydání nového hesla v Kartovém centru ČVUT nebo u správců hesel. Plná moc není v těchto případech akceptována.


Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 29.06.2022 , Štítky: heslo-ČVUTnávod