Byl zahájen zkušební provoz automatického přenosu plných textů z aplikace V3S do Digitální knihovny ČVUT (DSpace – institucionální repozitář ČVUT pro otevřený přístup). K publikacím typu článek v časopise a stať ve sborníku lze ve V3S přiložit soubor PDF s plným textem a současně stanovit rozsah a parametry jeho zveřejnění v Digitální knihovně ČVUT.Poslední změna: 05.04.2019