Upozorňujeme, že 2.března 2019 končí platnost dříve vydaných podpisových certifikátů na osobních průkazech ČVUT, které slouží k podepisování v systému PES. Výpočetní centrum zahájilo vydávání nového typu certifikátu. Jak jej získat zjistíte na stránce pki.cvut.cz. Tato změna je důležitá zejména pro uživatele na součástech FJFI, FD, RČVUT a VIC, které podepisování v sytému PES aktivně používají.Poslední změna: 26.02.2019