• Menu: nabídka je strukturovaná dle studijních agend. Jejich dostupnost je ovlivněna rolí přihlášeného uživatele.
  • Formulář je každá obrazovka, která se objeví po vybrání položky v menu KOS. Data jsou do formulářů načítána z databáze Oracle. Ve všech formulářích platí obecné pravidlo: detail(y) vybraného záznamu jsou dostupné přes tlačítka v horní části formuláře, funkce nad více záznamy a dostupné pro aktuální formulář jsou dostupné přes tzv. ouška umístěná u levého okraje formulářů (viz obrázek).
  • K základnímu ovládání aplikace, které umožňuje vytváření nových záznamů, třídění, vyhledávání, tisk, export apod., lze využít panel nástrojů nebo zkratkové klávesy. Pozor, významnou odlišností je, že klávesa Esc neslouží k opuštění formulářů a spuštění únikových funkcí, jak tomu bývá zvykem u jiných aplikací. Zde se používá klávesová zkratka F4.
klávesa význam
F4 úniková klávesa (opuštění formuláře, uzavření okna, …)
F1 nápověda
Ctrl + K zobrazení seznamu všech ‚živých‘ kláves přímé volby a jejich sekvencí
Ctrl + Insert okopírování vybraného textu
Shift + Insert vložení okopírované textu
Ctrl + O zobrazí se autor údaje
ESC + F7 zobrazení celého textu v případě delšího textu v KOS
F2 potvrzení změn tzn. ukládání
F7, F8 zadání dotazu:
F7 … přejde se do režimu zadávání dotazu, vyplňte filtrovací hodnoty do daných polí
F8 … provedení dotazu, nadále se ve formuláři zobrazí pouze záznamy dle dotazu
Esc + F8 po F7 …ukáže se počet dotazovaných záznamů
Enter, resp. F9 přesun kurzoru na další, resp. předcházející políčko formuláře
F6 nový záznam
EscF6 zrušení záznamu
EscF9 mazání políčka, na kterém je kurzor
F3 nabídka seznamu hodnot
(přístupná, pokud se v pravém dolním rohu obrazovky objeví slovo „Seznam“)
šipky přesun kurzoru na další, resp. předcházející záznam v rámci jednoho bloku
PgDn, PgUp přesun kurzoru na další, resp. předcházející blok formuláře


Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 27.02.2019 , Štítky: KOSnávod