V seznamu rolí na Vaší osobní kartě nebo po vyhledávání naleznete textové řetězce vyjadřující roli. Zde je na dvou příkladech demonstrováno, jak jim porozumět. 

B-13101-ZAMESTNANEC 

 • B –  to jsou role, které vyjadřují vaše zařazení na ČVUT z pohledu organizační struktury
 • 13101 – číslo organizační jednotky ČVUT – je jich více než 500 – tohle je zrovna katedra matematiky na Fakultě elektrotechnické. Když uvidíte 00000, tak to je ČVUT a 12000, tedy číslo s celými tisíci, tak to je fakulta nebo součást ČVUT. 12000 je Fakulta strojní. 
 • ZAMESTNANEC – zaměstnanec. STUDENT znamená student, EXTERNÍ OSOBA znamená externí osoba. To je jednoduché. 

N-14000-SFIS-UCETNI 

 • N – to jsou role, které vyjadřují vztah držitele role k ČVUT z pohledu nákladových středisek
 • 14000 – číslo organizační jednotky, ke které se právo vztahuje. 
 • SFIS – název systému. SFIS je ekonomický účetní systém. 
 • UCETNI – název role nebo práv v daném systému. Co ta role umí, kdo jí schvaluje nebo podle jakého pravidla jí dostanete se dočtete v pověření k provozování systému <html odkaz>. 

V systému rolí došlo od 1.2.2023 ke změně metodiky jejich označování a struktury. Původní 2 typy byly nahrazeny obecnější strukturou, která je popsána na stránce „Nová metodika rolí – 2023„.

Dále vězte, že každá role má/může mít tyto vlastnosti: 

 • Automaticky získané role – Nejčastěji vyplývají z Vašeho vztahu k ČVUT (například vztah typu student Bc. studia na FBMI). 
 • Role získané schválením – Jedná se jak o funkce v rámci organizační struktury, tak o role, díky kterým dostanete právo do systému. Například roli B-16000-DEKAN schvaluje rektor, tedy osoba s rolí B-00000-REKTOR. 
 • Podvěšené role – Jedná se o role, které získáte díky tomu, že jste získali roli základní. Například když získáte roli B-15000-STUDENT (jste studentem FA), tak zároveň získáte roli B-15000-OSOBA-CVUT (jste obecnou osobou FA), roli B-00000-SUMA-STUDENT (jste nepřímo studentem ČVUT) a roli B-00000-OSOBA-CVUT (jste nepřímou obecnou osobou ČVUT). 
 • Role schvalovatele – Pokud se má role schvalovat, má u sebe uvedenou roli schvalovatele.
 • Role podmiňující – Pokud je u role A uvedena podmiňující role B, pak není možné roli A získat a mít, aniž bych měl podmiňující roli B. Například roli N-13000-SFIS-UCETNI může mít pouze osoba, která je zaměstnancem ČVUT. Rolí podmiňující je tedy role B-00000-SUMA-ZAMESTNANEC. Když přestane být zaměstnancem, přijde i o roli N-13000-SFIS-UCETNI. 
 • Role výlučná – Pokud je u role uvedena výlučná role, nemůže mít uživatel obě role zároveň. Takto je například ošetřeno, že děkan nemůže být členem akademického senátu. 
 • Karanténa – Zadává se ve dnech a říká, o kolik déle budete mít roli přidělenou, ačkoli už pominuly podmínky jejího přidělení. Takovou rolí je například role T-AD-00000-STUDENT-180-DNU. Ta dává určitá práva studentům, kteří skončili studium na ČVUT ještě 180 dnů po ukončení studia. 


Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 27.03.2023 , Štítky: návodusermap