Po přihlášení do UserMap jste jako správce koncového systému upozorněn v horní části všech formulářů na pokyny přidat nebo odebrat roli v koncovém systému, které máte provést (1). Po kliknutí na upozornění se vám otevře formulář Nastavení rolí v systémech. Tento formulář také můžete vybrat z menu.

  • První formulář obsahuje seznam rolí čekajících na nastavení v koncovém systému (2).
  • Nastavte role v koncovém systému dle pokynu.
  • Označte role (3), které jste nastavili v koncovém systému a potvrďte nastavení označených rolí (4).
  • Druhý formulář obsahuje seznam rolí čekajících na odebrání z koncovém systému (5).
  • Odeberte role v koncovém systému dle pokynu.
  • Označte role (6), které jste odebrali z koncového systému a potvrďte nastavení označených rolí (7).
  • Označit role lze jednotlivě nebo hromadně.
  • U každého pokynu je detail s podrobnými informacemi o roli, žadateli a časech jednotlivých operací (8).

Usermap – formulář správce systému (v2)Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 22.10.2020 , Štítky: návodusermap