Žádosti o roli se provádí ve formuláři Žádosti o roli v části Podání žádosti. 

 • Vpravo nahoře si nastavte formulář (1), ve kterém budete pracovat jako: 
  • Běžný uživatel = Moje žádosti o role – můžete žádat pouze o přidělení vybraných rolí, a to pouze sám sobě. Pokud se Vám ve formuláři Žádosti o role nenabízí žádné role, nemá právo žádat o žádné role. 
  • Přípravář rolí (fakulty/součásti) – můžete žádat pouze o přidělení rolí vázaných na Vaši fakultu/součást, a to pro všechny osoby ČVUT. 
  • Schvalovatel rolí – můžete žádat pouze o přidělení rolí, které schvalujete, a to pro všechny osoby ČVUT. Pokud o roli žádáte jako schvalovatel, je po podání žádosti o roli žádost automaticky schválena. 
 • V levé části formuláře pomocí tlačítka Přidat osobu (2) vyhledejte a vyberte osobu nebo osoby, pro které chcete o roli zažádat. 
 • V pravé části formuláře pomocí tlačítka Přidat roli (3) vyhledejte roli nebo role, které mají být osobě nebo osobám přiděleny. 
 • Do seznamu můžete osoby a role přidávat nebo je ze seznamu odebírat. 
 • Když je seznam osob a rolí, které mají dostat, hotový, kliknete na tlačítko Odeslat žádosti (4). 

Usermap - formulář žádostiVlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 01.09.2020 , Štítky: návodusermap