Pozn. Tento návod úzce souvisí se směrnicí kvestora č.110/2017 – k zajištění jednotné evidence smluv na ČVUT a k uveřejňování v registru smluv.

Pokud máme připravenou smlouvu ke zveřejnění a v záložce Dokumenty je vložen anonymizovaný soubor ve strojově čitelném formátu, nastavíme na kolonce Zveřejnit hodnotu Ano.

V záložce Dokumenty zkontrolujeme, aby u přílohy určené ke zveřejnění, byl nastaven Typ dokladu Veřejné.

Tím, že máme v kolonce Zveřejnit hodnotu Ano, se nám zpřístupní záložka Zveřejňovací doložka. Stiskneme tlačítko Načíst data ke zveřejnění. Načtou se nám všechna data a soubor ke zveřejnění. Do kolonky Adresa DS v části Zveřejňované smluvní strany můžeme vložit datovou schránku protistrany, která tak bude informována o zveřejnění.

Zde máme také ikonu Klíč, který nám odemyká a zamyká data ke zveřejnění.

Pokud máme vše připravené k zveřejnění, v pravé části formuláře změníme stav na Připraveno ke zveřejnění a odešleme ke zveřejnění tlačítkem Odeslat ke zveřejnění. Volba odeslání musí být nastavena na Elektronicky.

Po cca 5 minutách nám přijde na uvedený email potvrzení, zda se v pořádku zveřejnilo a v pravé části se zapíše Komentář ke zveřejnění. Také se zpřístupní URL odkaz.

Záznamy typu Objednávky ke zveřejnění, které vznikají přenosem z modulu objednávek, zveřejňujeme stejným způsobem jako smlouvy. V těchto záznamech by již měla být vložena metadata ke zveřejnění a akceptace popřípadě nabídka. Přípravu dat do objednávek řeší Návod na odeslání objednávek do Registru smluv iFIS.Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory administrativy I (81313) , Poslední změna: 24.08.2022 , Štítky: iFISnávod