Dlouhodobý majetek

Přemístění dlouhodobého (I + Z) majetku můžeme vytvořit ve třech formulářích:

05806 – Inventární karta dlouhodobého majetku dle NS (vhodné pro jednotlivé přesuny – přes tlačítko Přemístění, které se nabízí uvnitř inventární karty majetku – nejpomalejší možnost ze všech tří formulářů)
05301 – Pořízení dokladů o přemístění (začíná se na přehledovém formuláři, rychlejší postup než v případě FRM 05806, opět jednotlivé přesuny)
05306 – Dávkové přemístění – hromadné přesuny majetku

 

Po vstupu do FRM 05301 vyhledejte přes F7 majetek který chcete přemístit:

a stiskněte F6 (nový záznam). Dostáváte se na FRM 05300 – Přemístění dlouhodobého majetku:

V kolonce Účetní pohyb vyberte typ pohybu „Změna umístění nebo zodpovědné osoby“,

dále vyplňte Datum změny (pokud je období např. 02/22, musí být datum příslušného měsíce). Nedoporučuje se používat poslední den v měsíci.
Ostatní kolonky mají nastaveno zatržítko „Původní umístění / Původní osoba atp. Toto zatržítko si odškrtněte v závislosti na tom jaký údaj chcete měnit. Po odškrtnutí se příslušné kolonky vymažou a můžete je editovat.

V kolonce Umístění je nutné použít klávesu F3 a vyvolat formulář 05115 – Číselník umístění. Pokud předvyplníte kolonku, dotáhne se údaj do žlutého řádku:

Pro zobrazení lokality je nutné odškrtnout checkbox „Přístupné“! Teprve potom budou viditelné lokality ČVUT.

Vložte přes klávesu Enter
V kolonce Odpovídá vyplníme osobu (předvyplníme a použijeme klávesu F3).
Není dovoleno měnit kolonky Účtovací středisko – jedná se o zdroj pro účetní odpisy!!!

Pro dokončení dokladu je nutné uložit přes F2. Tím se aktivuje tlačítko „Uzavřít“ v dolní části formuláře a toto tlačítko stiskněte. Doklad se dostane do stavu Uzavřen. Tím přesun končí.

Dávkové přemístění majetku

Dávkové přemístění je podobné, začínáte na FRM 05306 – Dávkové přemístění. Pomocí F7/F8 vyberte majetek který chcete přemístit a tento majetek zaškrtněte – hromadné zaškrtnutí funguje přes CTRL+N nebo přes ikonku .

Pro další postup stiskněte F2 nebo F4(Exit), objeví se nabídka a zvolte Pokračovat:

Opět vyplňujete stejné kolonky jako v předchozím přemístění:

Tlačítko „Dle umístění“ nepoužívejte. Musela by být nastavena vazba Odpovědná osoba na konkrétní lokalitě. Toto nevyužíváme.
Opět pozor – nic neměňte na kolonkách „Účt. středisko“. Ponechte původní stav, kdy je zatrženo „Původní ZF“!!!
Po vyplnění všech požadovaných údajů opět stiskněte F2. Objeví se volba:

Pokud je na inv. kartě zapsáno i příslušenství majetku, je nutné stisknout volbu Přemístit s příslušenstvím (pokud má být přemístěno).
Po volbě Přemístit/Přemístit s příslušenstvím se objeví finální dotaz a volbou Uložit vytvořené doklady celý přesun dokončíte:

Drobný majetek

Změny v drobném majetku jsou velmi jednoduché, provádějí se přímo na inv. kartě pouhou editací v příslušných kolonkách.
Po vyhledání majetku ve FRM 05003 – Inventární karta drobného majetku dle NS vstoupíme do karty přes klávesu Enter:

Provedeme potřebnou změnu v kolonkách Umístění/Odpovídá a uložíme pomocí F2. Tím je přesun hotov.
Pro dávkové přemístění drobného majetku můžeme využít formulář 05013 – Dávkové přemístění drobného majetku.
Pro další postup stiskněte F2 nebo F4(Exit), objeví se nabídka a zvolte Pokračovat:

Opět vyplňujete stejné kolonky jako v případě dávkového přemístění dlouhodobého majetku, pouze se nemusí vybírat pohyb.
Pokud má uživatel práva na více nákladových středisek, má přístupnou i kolonku pro změnu střediska.

Po vyplnění údajů pro další krok stiskněte klávesu F2 a vyberte volbu „Přemístit“Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory administrativy I (81313) , Poslední změna: 06.04.2022 , Štítky: iFISnávod