v zakázce klikneme na tlačítko Sestavení rozpočtu

objeví se následující okno, kde je možné zatrhnout na které/á NS chceme rozpočet/rozpočty vytvořit. Pokud chceme vytvořit rozpočet na vrcholové NS, volíme řádek ve kterém je kolonka NS prázdná. Po označení požadovaných rozpočtů stiskneme tlačítko „Sestavení rozpočtu“.

Po vygenerování se na záložce Rozpočty ukáží všechny evidované rozpočty k zakázce

U rozpočtu s prázdnou kolonkou „NS“ je nutné doplnit středisko. Postavíme se na řádek tohoto rozpočtu a stiskneme Enter. Tím se dostaneme do přehledového formuláře 02430 – Rozpočty a plány kde vidíme pouze tento nově vygenerovaný rozpočet. Obvyklým způsobem doplníme NS do rozpočtu.

 

 Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory administrativy I (81313) , Poslední změna: 08.06.2020 , Štítky: iFISnávod