Popis:

Na rozdíl od běžného párování výpisů se studentskými pohledávkami se složenky „Česká pošta“ likvidují odlišně.

Na řádku výpisu se nalézá tzv. sumární řádek. Ten je jeden a může obsahovat několik tzv. rozpisů. Rozpis je každá jednotlivá složenka, kterou odeslal plátce na účet ČVUT.  Cílem tedy je párovat každý rozpis s příslušnou pohledávkou na základě shodných znaků (nejčastěji shoda na variabilním nebo specifickém symbolu). Sumární řádek se likviduje účetní likvidací pravidlem SUM Vakus.

Připojení rozpisu k sumárnímu řádku:

Aby se k sumárnímu řádku připojil správný soubor s rozpisy, je nutné ve formuláři 03124 – Připojení položkového rozpisu připojit správný rozpis ke správnému výpisu. Shodovat by se měl vlastní bankovní účet, variabilní symbol a částka rozpisu. Datum rozpisu proti datu úhrady se může o 1-2 dny odlišovat. Důležitější je shoda na variabilním symbolu. V horní části formuláře se postavíme na řádek, který chceme připojit a totéž uděláme i na dolním řádku. To v případech, že se nabízí více rozpisů a výpisů. Poté stiskneme tlačítko Připojení rozpisu.

Pokud připojíme rozpis k výpisu, můžeme ve formuláři 03131 – Prohlížení bankovních výpisů na detailu řádku Česká pošta vidět aktivní tlačítko Detailní rozpis.

Když na něj klikneme, dostaneme se na přehled jednotlivých rozpisů. Počet rozpisů je různý. Pokud na řádku rozpisu stiskneme Enter, objeví se detail rozpisu a v něm bude aktivní tlačítko Ukázat. Po kliknutí se objeví sken složenky, ze kterého je možné vyčíst další údaje (jméno odesílatele, variabilní a/nebo specifický symbol atd.)

 

Likvidace sumárního řádku a rozpisů:

Ve formuláři 03713 – Ruční párování jiných pohledávek klikneme na záložku Řádky pro dopl. likvidaci a vybereme pomocí F7 řádky s konstantním symbolem 998 (to je vždy Vakus – Česká pošta).

Zaškrtneme všechny řádky, které chceme likvidovat a v dolní části formuláře vybereme pomocí klávesy F3 pravidlo doplňkové likvidace „SUM VAKUS složenky“. Poté klikneme na tlačítko „Vyřazení ze salda“.

Tím jsme zlikvidovali daným pravidlem sumární řádky složenek Česká pošta a zbývají nám jednotlivé rozpisy k párování s pohledávkami. Ty spárujeme obvyklým způsobem buď pomocí automatického párování, nebo ručním párováním. Při ručním párování rozpisy najdeme na záložce Rozpisy.Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory administrativy I (81313) , Poslední změna: 08.06.2020 , Štítky: iFISnávod