Součást, která z Přímého kanálu stahuje soubory „Výpis akceptantů PK“ postupuje následujícím způsobem:

Import

Rozpis *.pko naimportuje pomocí přiděleného formuláře 03119 – Import položkového rozpisu PKO – platby bankovními kartami.

Pokud je na výpise z banky sumární řádek EC/MC a VISA obsažen jednou, rozpis se automaticky připojí.

Rozpisy mohou existovat za KAŽDÝ KALENDÁŘNÍ DEN tj. včetně sobot a nedělí. První den po víkendu může být na výpise banky sumární řádek EC/MC a VISA několikrát. Automaticky se připojí vždy jeden rozpis k jednomu sumárnímu řádku EC/MC a VISA. Ostatní sumární řádky zůstanou bez rozpisů.

K těmto sumárním řádkům je nutné připojit rozpis ručně a to ve formuláři 03124 – Připojení položkového rozpisu k řádku bankovního výpisu.

Vždy kontrolujte shodu variabilního symbolu, částky, a kartové společnosti. Datum rozpisu a řádku bankovního výpisu může být v rozmezí +- 3 dny.

LIKVIDACE

Účetní likvidace probíhá nejprve likvidací sumárního řádku ve formulářích Ruční likvidace – výpisů – kredity na záložce Řádky pro dopl. likvidaci. Všechny řádky EC/MC a VISA mají konstantní symbol 1178, tím si můžete omezit výběr.

Pravidlo doplňkové likvidace SUMÁRNÍHO řádku je „BK SUM kredit z bankovních karet“ (účetní pravidlo D 3956020).

V záložce Rozpisy se nacházejí všechny připojené rozpisy platebních karet. Tyto rozpisy se likvidují, případně párují podle vlastních pravidel. O pravidlech se informujte, jinak se likvidují např. přihlášky ke studiu, poplatky za delší a další studia, platby kartou za prodané zboží apod.Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory administrativy I (81313) , Poslední změna: 08.06.2020 , Štítky: iFISnávod