V této oblasti se věnujeme následujícím rozsáhlým částem

Ochrana zařízení proti virům a nežádoucímu SW.

ČVUT smluvně zajišťuje pro svou výpočetní techniku bezpečnostní SW

 

Certifikáty

Ve službách ČVUT se můžete setkat s požadavkem na použití certifikátů. ČVUT pro své služby obvykle nevystavuje vlastní certifikáty, ale využívá certifikačních služeb uznávaných českých a světových certifikačních autorit

  • Serverové certifikáty 

Slouží k ověření webových stránek.

  • Osobní certifikát pro podpis služebního emailu

Certifikát vydaný TERENA, zprostředkovává CESNET.

  • Osobní certifikát pro využití v aplikaci PES

Certifikát slouží pro podepisování v aplikaci PES, vydává CESNET.

  • Osobní kvalifikovaný certifikát

Státem uznávaný kvalifikovaný certifikát vyžadovaný pro ověřenou elektronickou komunikaci se státními úřady.

 

Bezpečný přístup do sítě (VPN)

O problematice hovoříme na stránce Připojení z domova, jedná se však o připojení odkudkoli mimo síť ČVUT.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení sítí a správy počítačů (81340), Poslední změna: 06.08.2019 , Štítky: bezpečnost