V systému HelpDesk jsme doplnili zobrazení příjmení a jména všech uživatelů o osobní číslo (uvedené v závorkách). Osobní číslo je jednoznačný identifikátor v rámci ČVUT. Úprava by měla posloužit pro zpřesnění a zrychlení identifikace při komunikaci a řešení problémů.


Poslední změna: 25.05.2021