Dotkněte se displeje tiskárny pro její probuzení z režimu spánku

probuzená tiskárna

přiložte kartu k terminálu

vyberte službu

  1. Tisk z USB

Na terminálu volíte Kopírování

vložte USB

potvrďte na displeji tiskárny jeho rozpoznání

vyberte soubor

nastavte typ a počet kopií

v dolním levém rohu displeje tiskárny stiskněte tisk, potvrďte tlačítkem Start na panelu, dokončete službu na displeji tiskárny a odhlaste se pomocí END z terminálu.

 

2. Tisk z instalačního balíčku: instalační balíček najdete na download.cvut.cz

Na terminálu volíte ikonu Tisk.

3. Kopírování

Kopírování/skenování nezačne, pokud nemáte na účtu TZS nejméně 40 Kč!

Vložte dokument do podavače/na sklo, nastavte typ a počet kopií, potvrďte tlačítkem Start na panelu, dokončete službu na displeji tiskárny pomocí Finish scan a odhlaste se pomocí END.

4. Sken

Na terminálu volíte ikonu kopírování. I když je skenování bezplatné, je potřeba mít v TZS nejméně 40 Kč

Vložte USB, potvrďte na displeji tiskárny jeho rozpoznání, vložte dokument do podavače/na sklo, vybete z pravé části nabídky Store file, nastavte kvalitu a v pravém horním rohu formát exportu, potvrďte tlačítkem Start na panelu, dokončete službu na displeji tiskárny pomocí Finish scan a odhlaste se pomocí END.

V případě potíží, kontaktujte IT oddělení v místnosti 216.Vlastník stránky: VIC - oddělení IT podpory administrativy I (81313) , Poslední změna: 08.08.2019 , Štítky: návodtisk