Obrázek 1: Při zadávání pověření nezapomeňte zadat své uživatelské jméno celé! Nastavení hesla k síti eduroam provedete na usermap.cvut.cz.

 

Obrázek 2: Nastavení zabezpečení je doporučeno provést pomocí CAT eduroam, ale je to možné provést též ručně:

Do vyhledávání napište „síťová připojení“ > Wi-Fi (eduroam)  > Stav > Vlastnosti bezdrátového připojení > Zabezpečení > MS PEAP: Nastavení

Druhá možnost: Pravé tlačítko myši na ikonku bezdrátových sítí dole na liště > Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení > Wi-Fi (eduroam)  > Vlastnosti bezdrátového připojení > Zabezpečení

Nastavte jména serverů na: radius.cvut.cz a CA na: USERTrust RSA Certification Authority (dříve DigiCert Assured ID Root CA)

Obrázek 3: Při změně certifikátu můžete být znovu dotázáni, abyste ověřili jméno serveru a certifikační autoritu – USERTrust RSA Certification Authority. Klikněte na – Připojit.

Další návody pro eduroam

Automatické nastavení pomocí CAT
Návod pro Windows 7
Návod pro Android 4.2 a nižšíVlastník stránky: VIC - oddělení správy sítí (81340) , Poslední změna: 21.02.2022 , Štítky: eduroamnávodwindows