Provozovatelem federace je ČVUT – Výpočetní a informační centrum.

V rámci federace cvutID máte přístup k těmto subsystémům IS ČVUT, řazeno dle provozovatele:

13000-FEL-Fakulta elektrotechnická

 • Amber – interní webové stránky Katedry teorie obvodů
 • Course Ware – softwarový systém pro podporu výuky FEL (Dokuwiki, UploadSystem, diskusní fórum)
 • Ekonom – webové stránky a studijní materiály Katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • FELK heslo – V aplikaci si mohou studenti nastavit heslo do Windows a Linux domén do počítačů v budově FEL na Karlově náměstí
 • K13133 – interní webové stránky Katedry kybernetiky
 • HAPKY – Hry, Algoritmy, Programy a jiné hrátKY
 • Liferay – podpůrný CMS – Liferay Portal pro IBM BPM
 • Moodle FEL – CMS systém provozovaný  Centrem znalostního managementu FEL ČVUT
 • Volby – aplikace pro volby na FEL (v provozu pouze v období voleb)
 • Web – webové stránky Fakulty elektrotechnické
 • 13104 – Katedra jazyků – Webové stránky katedry

14000-FJFI-Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

18000-FIT-Fakulta informačních technologií

 • EDUX – serverový cluster pro podporu výuky na Fakultě informačních technologií – umožňuje snadnou publikaci materiálů k předmětům (hodnocení, termíny, přednášky, cvičení …)
 • Web – webové stránky, anketa a bílá kniha Fakulty informačních technologií
 • ProgTest – Výukový server FIT
 • Rozvrhy – Rozvrhy FIT

37000-CIIRC-Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

 • Web – interní webové stránky Českého institutu informatiky robotiky a kybernetiky (CIIRC)

81000-VIC-Výpočetní a informační centrum

 • KOS – Komponenta studium – administrativa studia
 • PES – Portál ekonomických služeb – agenda nepřítomností, cestovních příkazů, manažerský informační systém a další hlavně ekonomicko provozní informace
 • Helpdesk – aplikace pro hlášení závad v oblasti IS ČVUT a správy budov na vybraných fakultách/součástech ČVUT
 • Usermap – vyhledávání osob na ČVUT, kontaktní údaje, změna hesla ČVUT
 • Test Page – testovací stránky pro kontrolu funkce a správnosti atributů v rámci federace cvutID
 • V3S – aplikace pro vyhledávání a editaci publikací a akcí (grantů a výzkumných záměrů) ČVUT
 • SGS – Studentská grantová soutěž – studentská grantová soutěž ČVUT využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum
 • BPM – Procesní portál – náhled a správa vybraných procesů ČVUT.

91000-SÚZ-Správa účelových zařízení

 • Strávník – aktuální jídelníčky menz ČVUT, otevírací doba, přehled o kontu strávníka


Vlastník stránky: VIC - oddělení správy sítí (81340) Poslední změna: 14.02.2024