Uvedené certifikáty slouží k digitálnímu ověření pravosti osob a serverů. Certifikáty jsou používány pro identifikaci protistrany při vytváření zabezpečeného spojení (HTTPSVPN atp.). Na základě principu přenosu důvěry je možné důvěřovat neznámým certifikátům, které jsou podepsány důvěryhodnou certifikační autoritou.

Dostupné pro

Studenty, Akademické pracovníky, Zaměstnance, Hosty

Přínosy a klíčové funkce

  • Jedná se o certifikát veřejně uznávané CA (Certifikační autority).
  • Registrační autorita VIC ČVUT zprostředkovává tyto certifikáty přes sdružení CESNET.
  • Certifikát je podepsaný CA projektu TERENA Certificate Services (TCS)a dále pak CA ze společnosti DigiCert.
serverový certifikát TCS
  • Je vydáván pouze důvěryhodným serverům univerzity v doméně cvut.cz.
  • Nelze jej použít pro zabezpečení plateb nebo jiných finančních operací.
osobní certifikát TCS
  • Slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám.

Než začnete

serverový certifikát TCS

Žádosti o certifikát mohou generovat pouze osoby za jednotlivé fakulty tím pověřené
Formulář pro žádost o certifikát naleznete na stránkách projektu, jeho vyplnění je snadné a intuitivní. O vyřízení žádosti budete vyrozuměni mailem.

osobní certifikát TCS

Formulář pro žádost o certifikát naleznete na stránkách projektu.
Návod pro podání žádosti.

 Vlastník stránky: VIC - oddělení sítí a správy počítačů (81340), Poslední změna: 01.03.2019